Fastlæggelse af hvilken faxmodtagetilstand der skal bruges

Før du konfigurerer faxindstillingerne, skal du fastlægge, hvilken modtagetilstand der bedst passer i forhold til den tilsigtede brug.
Tilsigtet brug
Modtagestatus
Brug kun fax/brug aldrig telefon
<Auto>
Denne indstilling bruges, når maskinen kun skal bruges til at modtage faxer, og du ikke ønsker at bruge telefonen eller det valgfri håndsæt.
Primært til telefonbrug/næsten aldrig til faxbrug
<Manuel>
Opret forbindelse mellem telefonen eller håndsættet (ekstraudstyr) og maskinen. Denne indstilling bruges, når du primært vil bruge telefonen eller håndsættet (ekstraudstyr). Du kan modtage indgående faxer manuelt.
Brug både fax og telefon
Brug telefonsvarer
<Telefonsvarer>
Tilslut din telefonsvarer. De, der ringer op, kan optage en meddelelse, hvis de ringer, mens du ikke er ved telefonen. Maskinen modtager indgående faxer automatisk.
Brug standardtelefon
<Fax/tlf. autoskift>
Tilslut telefonen eller håndsættet (ekstraudstyr). Maskinen modtager automatisk indgående faxer, og telefonen ringer ved indgående opkald.
Afhængigt af den type telefon, der er tilsluttet maskinen, kan maskinen muligvis ikke sende eller modtage faxer korrekt.
Afhængigt af dit land eller område kan du muligvis konfigurere en anden modtagetilstand end dem, der er beskrevet ovenfor, manuelt.
»
Fortsæt til Registrering af faxnummeret og enhedsnavnet
0SS5-02C