Registrering af faxnummeret og enhedsnavnet

Registrer faxnummeret og maskinens enhedsnavn. Disse oplysninger er trykt øverst på alle de sider, der sendes fra maskinen.
1
Tryk på <Fax>.
2
Tryk på <Indstil nu>.
Hvis du trykker på <Indstil senere>, indstilles modtagetilstanden til <Auto>. Senere, når du vil konfigurere faxindstillingerne, kan du vise skærmen til faxopsætning ved at trykke på <Menu>  <Faxindstillinger> <Opstartsguide for fax>.
3
Tryk på <Næste>.
4
Angiv faxnummeret ved hjælp af taltasterne, (Indtastning af tekst), og tryk på <Anvend>.
5
Tryk på <Næste>.
6
Angiv enhedsnavnet (f.eks. et brugernavn eller et firmanavn) (Indtastning af tekst), og tryk på <Anvend>.
Indtast op til 32 alfanumeriske tegn.
Du skifter mellem inputstatus ved at trykke på <A/a/12>.
»
Fortsæt til Angivelse af modtagestatus
0SS5-02E