Modtagelse af faxer

Dette afsnit beskriver metoder til modtagelse af faxer, og hvordan maskinen indstilles til at modtage faxer. Du skal udføre visse procedurer for brug af faxfunktionen, før du angiver indstillingerne for modtagelse. Konfiguration af startindstillingerne for faxfunktioner
Maskinen kan udskrive modtagne faxdokumenter på A4- eller Letter-papir. Hvis de modtagne faxdokumenter udskrives på andre papirformater, udskrives en del af siden muligvis ikke, eller en side kan blive udskrevet på to separate ark papir.

Metoder til modtagelse af fax

Maskinen har følgende modtagemetoder. Vælg den metode, der passer dig bedst, og indstil den derefter ved at følge fremgangsmåden i Indstil maskinen til at modtage faxer.
<Auto>
Dedikeret til modtagelse af faxer
Maskinen modtager faxer automatisk. Selv hvis nogen ringer til dig, kan du ikke tale med vedkommende.
<Fax/tlf. autoskift>
Når opkaldet er en fax
Maskinen modtager automatisk faxen.
Når opkaldet er et telefonopkald
Et indgående opkald ringer. Løft håndsættet for at svare på opkaldet.
Du skal først slutte din telefon eller håndsættet (ekstraudstyr) til maskinen.
<Telefonsvarer>
Når opkaldet er en fax
Efter et indgående opkald har ringet, modtager maskinen automatisk faxen.
Når opkaldet er et telefonopkald
Telefonsvareren aktiveres, og personen, der ringer, kan lægge en besked. Hvis du løfter håndsættet, før telefonsvareren begynder at optage en besked, kan du tale med personen, der ringer.
Du skal først oprette forbindelse mellem telefonsvareren og maskinen.
Indstil telefonsvareren til at svare efter et par ring.
Vi anbefaler, at du tilføjer ekstra 4 sekunders stilhed i starten af begyndelsen af meddelelsen eller angiver maksimumoptagetiden til 20 sekunder.
<Manuel>
Når opkaldet er en fax
Et indgående opkald ringer. Løft håndsættet. Hvis du hører et bip, skal du trykke på <Fax> <Start modtagelse> for at modtage faxer.
Når opkaldet er et telefonopkald
Et indgående opkald ringer. Løft håndsættet. Hvis du ikke hører et bip, kan du begynde samtalen.
Du skal først slutte din telefon eller håndsættet (ekstraudstyr) til maskinen.
Du kan indstille maskinen til automatisk at modtage faxbeskeder, når et indgående opkald ringer inden for en angiven tidsramme. Skift til automatisk modtagelse
<Netkontakt>
Maskinen skelner mellem fax- og telefonopkald. Denne tilstand er kun tilgængelig i visse lande og kræver abonnement på en netværksskiftservice.
Du skal først slutte din telefon eller håndsættet (ekstraudstyr) til maskinen.
Afhængigt af den type telefon, der er tilsluttet maskinen, kan maskinen muligvis ikke sende eller modtage faxer korrekt.
Hvis du tilslutter en ekstern telefon med faxfunktioner, skal du angive telefonen til ikke automatisk at modtage faxer.
Hvis du kan køre et bip i telefonhåndsættet, er opkaldet en fax. Du kan modtage faxen ved at bruge telefonen til at angive et bestemt id-nummer.
Brug af en telefon til modtagelse af faxer (Fjernmodtagelse)

Indstil maskinen til at modtage faxer

1
Tryk på <Fax>.
2
Tryk på <Modtagetilstand>.
3
Tryk på modtagelsesmetoden.
Når du vælger <Fax/tlf. autoskift>
Hvis du vil udskrive modtagne dokumenter på begge sider af papiret: Print på begge sider
Hvis du vil have oplysninger om udskrivningen som f.eks. dato og tidspunkt for modtagelse nederst på modtagne dokumenter: Modtaget sidefod

Brug af en telefon til modtagelse af faxer (Fjernmodtagelse)

Når du løfter telefonrøret og får et faxsignal, behøver du ikke at gå til maskinen for at modtage faxen. Angiv blot et bestemt id-nummer (standardindstilling: 25) med telefonen, og så kan du begynde at modtage faxen.
1
Når et indgående opkald ringer, skal du løfte telefonens håndsæt.
2
Hvis du hører et bip, skal du indtaste id-nummeret til Fjernmodtagelse på telefonen.
Id-nummeret er som standard 25. Du kan ændre dette nummer efter behov. Fjernmodtagelse
3
Læg røret på.
0SS5-036