Placering af dokumenter

Læg dokumenterne på glaspladen eller i fremføreren. Brug glaspladen, når du skal scanne kraftige eller indbundne dokumenter, f.eks. bøger. Du kan lægge to eller flere dokumentark i fremføreren, så de kan scannes uafbrudt. Se Dokumenttype eller Scanningsområde for at få oplysninger om de typer af dokumenter, der kan anbringes på glaspladen, og oplysninger om det område af dokumentet, der kan scannes.
Brug dokumenter, der er helt tørre
Når du placerer dokumenter, skal du sørge for, at eventuel lim, blæk eller rettelak på dokumenterne er tørret helt.
Sådan undgås papirstop
Læg ikke følgende dokumenttyper i fremføreren, da det kan forårsage papirstop:
Foldet eller krøllet papir
Karbonpapir eller papir med karbon-bagside
Krøllet eller oprullet papir
Coated papir
Iturevet papir
Meget tyndt papir
Dokumenter med hæfteklammer eller clips
Papir, der er udskrevet på en termisk transfer-printer
Transparenter
Sådan fås en mere nøjagtig scanning
De dokumenter, der er placeret i fremføreren, scannes samtidig med at de føres ind i maskinen. Omvendt vil de dokumenter, der er placeret på glaspladen, forblive i en fast position, når de scannes. Hvis du ønsker mere nøjagtige scanningsresultater, anbefales det, at du placerer dokumenterne på glaspladen.
Sådan scannes kalkerpapir eller transparenter
Hvis du vil scanne transparente dokumenter (eksempelvis kalkerpapir eller transparenter), skal du anbringe dem på glaspladen.

Placering af dokumenter på glaspladen

1
Åbn fremføreren.
2
Placer dokumentet på glaspladen med forsiden nedad.
Juster hjørnet af dokumentet i forhold til glaspladens øverste venstre hjørne.
Hvis du vil scanne transparente dokumenter (eksempelvis kalkerpapir eller transparenter), skal du lægge almindeligt hvidt papir oven på dem.
3
Luk fremføreren forsigtigt.
Maskinen er klar til at scanne dokumentet.
Fjern dokumentet fra glaspladen, når scanningen er fuldført.

Placering af dokumenter i fremføreren

Brug fremføreren, når du skal kopiere flere originaler samtidig. Anbring originaler i fremføreren og tryk på . Maskinen fører automatisk originalerne frem på glaspladen og scanner dem. 2-sidede originaler kan også blive vendt automatisk og scannet som 2-sidede dokumenter.
Følgende originaltyper kan lægges i fremføreren:
Vægt:
1-sidet scanning: 50 til 105 g/m² (Ved indføring af ét ark: 50 til 128 g/m²)
2-sidet scanning: 64 til 105 g/m²
Originalformat: A4, A5, B5, B6, LGL, LTR og STMT
Bakkekapacitet: 50 papirark (80 g/m²)
1
Justér dokumentstyrene, så de passer til dine originaler.
2
Luft dokumentstakken, og juster enderne.
Luft dokumentstakken i små batches, og juster kanterne ved at banke stakken let mod en flad overflade et par gange.
3
Placer dokumentet/dokumenterne i fremføreren med forsiden opad.
Sørg for, at dokumentstakken ikke overskrider påfyldningsmærkerne.
Maskinen er klar til at scanne dokumentet.
Ilæg ikke papir med forskellige størrelser samtidig.
Der kan være ilagt op til 50 ark ad gangen. Hvis der er lagt 51 eller flere ark i, kan scanningen stoppe, eller der kan opstå papirstop.
Juster dokumentstyrene i forhold til dokumentets kanter
Dokumentstyr, der er for løse eller tætte, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
Når dokumenter scannes
Tilføj eller fjern ikke dokumenter.
Når scanningen er fuldført
Fjern de scannede dokumenter fra undersiden af fremføreren for at forhindre papirstop.
Hvis originalscanningsområdet er snavset
Hvis et dokument er placeret i fremføreren, og originalscanningsområdet er snavset, vises en meddelelse om at rengøre scanningsområdet. Det anbefales at rengøre originalscanningsområdet. Du kan også trykke på <Luk> for at scanne dokumentet. Få oplysninger om, hvordan du rengører originalscanningsområdet, under Glasplade.
0SS5-00S