Angivelse af papirformat og -type

Hvis der ilægges andet papir end standardpapir, skal du angive indstillingerne for papirformat og -type, så det passer med det ilagte papir. Sørg for, at det ilagte papirformat genkendes korrekt, når du ilægger det papir, der er anderledes end det papir, der blev lagt i tidligere.
Hvis indstillingen ikke svarer til formatet og typen af det ilagte papir, kan der opstå papirstop eller udskrivningsfejl.
0SS5-011