Ilægning af papir

Du kan lægge papir i papirskuffen eller universalbakken. Læg det papir, du plejer at bruge, i papirskuffen. Papirskuffen er praktisk, når du skal bruge store mængder papir. Brug universalbakken, når du midlertidigt anvender et papirformat eller en papirtype, der ikke er lagt i papirskuffen. Se Papir om tilgængelige papirstørrelser.
Papirtype og -indstilling for maskinen
Se tabellen nedenfor for at angive papirindstillingerne iht. papirets type og vægt for at lægge det i papirkilden. Se Angivelse af papirformat og -type for at få flere oplysninger om, hvordan man angiver papirindstillingerne på maskinen. Se Papir for at få oplysninger om den mængde papir, der kan lægges i hver enkelt papirkilde.
Papirtype
Gramvægt
Papirindstilling
på maskinen
Tyndt
60 til 63 g/m²
<Tyndt>
Almindeligt papir
64 til 75 g/m²
<Almindeligt 1>
76 til 90 g/m²
<Almindeligt 2>
91 til 105 g/m²
<Almindeligt 3>
Genbrug
64 til 75 g/m²
<Genbrugs 1>
76 til 90 g/m²
<Genbrugs 2>
91 til 105 g/m²
<Genbrugs 3>
Farvepapir
64 til 75 g/m²
<Farvet>
Kraftigt papir
106 til 128 g/m²
<Kraftigt 1>
129 til 163 g/m²
<Kraftigt 2>
164 til 220 g/m²
<Kraftigt 3>
Kuvert
<Kuvert>
Postkort
190 g/m²
<Postkort>
Kanthullet
64 til 75 g/m²
<Kanthullet>
Bond
90 g/m²
<Bond>
Transparent
121 til 220 g/m²*
<Transparent>
Etiket
118 til 185 g/m²
<Etiketter>
* Brug kun transparenter i A4- eller Letter-format, som er specialfremstillet til denne maskine.
Brug ikke følgende papirtyper:
Foldet eller krøllet papir
Krøllet eller oprullet papir
Iturevet papir
Fugtigt papir
Meget tyndt papir
Papir, der er udskrevet på en termisk transfer-printer
Kraftigt papir
Blankt papir
Håndtering og opbevaring af papir
Opbevar papiret på en plan overflade.
Opbevar papiret i dets originale emballage for at beskytte det mod fugt eller tørhed.
Opbevar ikke papiret på en måde, der kan få det til at folde eller krølle.
Opbevar ikke papiret lodret eller i for store bunker.
Opbevar ikke papiret i direkte sollys eller et sted med høj luftfugtighed, tørhed eller store skift i temperatur eller fugt.
Ved udskrivning af fugtigt papir
Der kan blive udsendt damp fra papirudgangsområdet, eller der kan dannes vanddråber omkring papirudgangsområdet eller på bagsiden af kontrolpanelet. Der er ikke noget usædvanligt ved nogle af disse tilfælde, der opstår, når den varme, der genereres fra fikseringen af toneren på papiret, får fugten i papiret til at fordampe (er mest sandsynligt ved lave rumtemperaturer).
0SS5-00U