Lagring af sendte faxdokumenter

 
Når du har sendt en fax, kan du også gemme det sendte dokument på en forhåndsangivet destination. Funktionen giver dig også mulighed for at søge i sendte data, der er blevet gemt til situationer, hvor en fax ikke er blevet modtaget af en modtager, eller det er blevet glemt, hvilket dokument der blev faxet. Du kan angive et faxnummer, en e-mailadresse, en delt mappe på en computer eller en filserver som destination.
Du skal registrere destinationer i adressebogen, før du kan bruge denne funktion. Registrering i adressebogen
Det faxede dokument konverteres til PDF forud for afsendelse, hvis en e-mailadresse, delte mapper på en computer eller filserver er angivet som destinationen.
Du kan ikke sende dokumenter, der er blevet sendt manuelt eller videresendt.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Indstillinger for systemadministration>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste det korrekte id og den korrekte pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Indstillinger for kommunikationsstyring>  <Faxindstillinger>.
4
Tryk på <Arkivér modtaget dokument>  <Til>.
<Fra>
Det sendte dokumenter er ikke gemt.
<Til>
Det sendte dokument sendes til den angivne destination.
5
Tryk på en destination.
Du kan få anvisninger i, hvordan du bruger adressebogen, under Angivelse fra adressebogen (fax)
0SS5-03A