Angivelse fra adressebogen (fax)

 
Med adressebogen kan du angive en destination ved at vælge fra en liste over registrerede destinationer eller ved at søge efter navn for destinationer med modtagernavne. Du kan også angive en destination direkte ved at indtaste et trecifret nummer (kodeopkaldsnummer), der er angivet for destinationen.
Du skal registrere destinationer i adressebogen, før du kan bruge denne funktion.

Vælg destinationer fra adressebog

1
Tryk på <Adressebog>.
Du kan også trykke på <Modtager>  <Angiv fra adressebog> på hovedskærmen for fax.
2
Tryk på en fane.
 <Alle>
Viser alle destinationerne, der er registreret i adressebogen. Nedenfor kan du se en forklaring på mærkerne ud for destinationerne.
<>
Viser en liste over destinationer, der er registreret under favoritter.
<A-Z>/<0-9>/<ABC> til <YZ>
Viser destinationer med modtagernavne, der starter med de samme bogstaver, som den fane, du har valgt.
<>
Viser destinationer for faxer.
<>
Viser destinationer for e-mails. Se under Angivelse fra adressebogen for at angive destinationer vha. denne fane.
<>
Viser destinationer for delte mapper og filservere. Se under Angivelse fra adressebogen for at angive destinationer vha. denne fane.
<>
Viser en liste over destinationer, der er registreret i gruppeopkald.
3
Tryk på en destination.

Hvis du vil angive flere destinationer
Hvis du vil angive flere destinationer, skal du gentage følgende trin. Du kan angive op til 300 destinationer.
<Modtager>  <Angiv fra adressebog>  Tryk på en fane  Tryk på en destination.
Hvis du vil angive yderligere destinationer med taltasterne, skal du trykke på <Modtager>  <Angiv ved hjælp af numerisk tastatur>.
Sletning af destinationer
Hvis du har angivet flere destinationer, kan du slette destinationer efter behov.

Angivelse af destinationer direkte ved at indtaste kodeopkaldsnumre

1
Tryk på <Fax>.
2
Tryk på <Modtager>  <Angiv fra kodet opkald>.
3
Brug taltasterne til at indtaste et trecifret nummer (001 til 281).
Hvis du taster forkert, skal du trykke på . (Tryk flere gange for at slette tegn et for et, eller tryk og hold nede for at slette alle de indtastede tegn på én gang.)

Hvis en bekræftelsesskærm vises
Når <Bekræftelse på kodet opkald> er angivet til <Til>, vises en skærm, der viser destinationen og navnet, der passer til nummeret. (Destinationsnavn og antal destinationer vises for gruppeopkald.) Kontrollér indholdet, og hvis alt er korrekt, skal du trykke på <OK>. Tryk på <Annuller>, og indtast et trecifret nummer igen for at angive en anden destination. Viser destinationer i adressebogen
Hvis du vil angive flere destinationer
Gentag trin 2 og 3. Du kan angive op til 281 destinationer.
Hvis du vil angive yderligere destinationer med taltasterne, skal du trykke på <Modtager>  <Angiv ved hjælp af numerisk tastatur>.
Sletning af destinationer
Hvis du har angivet flere destinationer, kan du slette destinationer efter behov.
0SS5-030