Valg af dokument til videresendelse

Maskinen videresender det dokument, som du vælger blandt alle dokumenter, der er gemt i hukommelsen. Du skal aktivere funktionen Modtagelse i hukommelsen, før du kan bruge denne funktion. Lagring af modtagne faxer i hukommelse (Modtagelse i hukommelsen)
Så længe funktionen Modtagelse i hukommelsen ikke er deaktiveret, slettes dokumenter i hukommelsen ikke, når de videresendes. Det samme dokument kan videresendes flere gange.
1
Tryk på .
2
Tryk på <Modtagejob>.
3
Tryk på <Jobstatus>.
4
Tryk på det dokument, du vil videresende.
5
Tryk på <Videresend>.
6
Tryk på destinationen for videresendelse fra adressebogen.
Du kan få anvisninger i, hvordan du bruger adressebogen, under Angivelse fra adressebogen (fax).
Dokumentet videresender til den angivne destination.
0SS5-03F