Lagring af modtagne faxer i hukommelse (Modtagelse i hukommelsen)

 
Du kan gemme modtagne faxer i hukommelsen uden at udskrive dem, så snart du modtager dem. Dokumenterne i hukommelsen kan udskrives når som helst.
Dokumenter i hukommelse kan også videresendes til den destination. Valg af dokument til videresendelse

Lagring af dokumenter i hukommelsen

Hvis du vil gemme modtagne dokumenter i hukommelsen, skal du angive <Indstilling for hukommelseslås> som <Til>. Du kan også angive valgfri indstillinger såsom en sikkerhedsindstilling, der beskytter funktionen med en adgangskode, samt en tidsindstilling, der angiver en tidsperiode i løbet af dagen, hvor modtagne dokumenter gemmes i hukommelsen.
<Menu>  <Indst. for systemadministration>  <Indstillinger for kommunikationsstyring>  <Indstilling for hukommelseslås>  <Til>   Angiv hver enkelt indstilling  <Anvend>

<PIN-kode til hukommelseslås>

Giver dig mulighed for at registrere en adgangskode på op til syv cifre. Du kan registrere en adgangskode ved at bruge taltasterne til at indtaste en adgangskode og derefter trykke på <Anvend>. Indtast de samme cifre igen for at bekræfte, og tryk på <Anvend>. Denne adgangskode er nødvendig, når du ændrer indstillingerne for modtagelse i hukommelsen, eller når du deaktiverer funktionen Modtagelse i hukommelsen for at udskrive alle de gemte dokumenter. Hvis du ikke vil registrere en adgangskode, skal du blot trykke på <Anvend> uden at indtaste noget.
Adgangskoder, der udelukkende består af nuller, f.eks. "00" eller "0000000" er ikke tilladte.

<Rapportprint>

Giver dig mulighed for at udskrive Rapporter over modtagelsesresultater, hver gang et dokument gemmes i hukommelsen. Hvis du vil udskrive rapporter, skal du trykke på <Til>. Du skal også angive <Modtager resultatrapport> til <Til>. Rapport over modtagelsesresultater

<Hukommelseslåsetid>

Angiv en tidsperiode i løbet af dagen, hvor modtagne dokumenter gemmes i hukommelsen. Hvis du ikke angiver en tidsperiode, gemmer maskinen alle dokumenter i hukommelsen, når Modtagelse i hukommelse er aktiveret.

Udskrivning af dokumenter i hukommelsen

Hvis du vil udskrive modtagne dokumenter i hukommelsen, skal du angive <Indstilling for hukommelseslås> som <Fra>. Alle dokumenterne i hukommelsen udskrives.
Du kan ikke vælge at udskrive et bestemt dokument.
Hvis der er angivet et tidspunkt for deaktiveringen, udskrives dokumenterne automatisk på det angivne tidspunkt.
<Menu>  <Indst. for systemadministration>  <Indstillinger for kommunikationsstyring>  <Indstilling for hukommelseslås>  <Fra>

Kontrol/sletning af dokumenter i hukommelsen

Du kan kontrollere detaljerede oplysninger om de dokumenter, der er gemt i hukommelsen, herunder faxens afsendernummer og antal sendte sider, og derefter slette unødvendige dokumenter.
1
Tryk på .
2
Tryk på <Modtagejob>.
3
Tryk på <Jobstatus>.
4
Tryk på det dokument, du vil kontrollere.
Slet det markerede dokument
0SS5-03C