Skift mellem 1-sidet og 2-sidet udskrivning

 
Du kan både lave 1-sidede og 2-sidede udskrifter. Standardindstillingen er [2-sidet udskrift]. Rediger indstillingen efter behov.
2-sidet udskrivning er muligvis ikke tilgængelig med visse papirformater og -typer. Papir
Fanen [Grundlæggende indstillinger] Vælg [1-sidet udskrift] eller [2-sidet udskrift] i [1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning] Vælg den position, hvor indbindingen skal være, i [Indbindingsplacering] [OK]

[1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning]

Vælg [1-sidet udskrift] eller [2-sidet udskrift].
Se Folderudskrivning mht. [Folderudskrivning].

[Indbindingsplacering]

Angiv, hvor udskrifterne skal indbindes med et bindingsværktøj som f.eks. en hæftemaskine. Udskrivningsretningen ændres afhængigt af den angivne indbindingsplacering. Klik på [Indbindingsmargen] for at angive bredden af margenen for indbindingplaceringen.
[Lang kant [Venstre]]
Udskriver billeder, så de udskrevne sider åbnes vandret, når de er indbundet.
[Kort kant [Top]]
Udskriver billeder, så de udskrevne sider åbnes lodret, når de er indbundet.
[Indbindingsmargen]
Angiv en indbindingsmargen.
0SS5-047