Udskrivning af flere sider på et ark

 
Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark. Du kan f.eks. udskrive fire eller ni sider på et enkelt ark vha. [4 på 1] eller [9 på 1]. Brug denne funktion, hvis du vil spare papir eller vise dokumenterne som miniaturebilleder.
Du kan spare mere papir ved at kombinere denne indstilling med 2-sidet udskrivning.
Fanen [Grundlæggende indstillinger]  Vælg det antal sider, der skal udskrives på et enkelt ark, i [Sidelayout] Vælg sidefordelingslayoutet i [Siderækkefølge] [OK]

[Sidelayout]

Vælg det antal sider, der skal udskrives på et enkelt ark, fra [1 på 1] til [16 på 1]. Du kan f.eks. udskrive 16 sider på et enkelt ark ved at vælge [16 på 1].
Se under Udskrivning af plakater mht. indstillinger som f.eks. [Plakat 2 x 2].
Udskrivning vil muligvis ikke være korrekt, hvis du kombinerer denne indstilling med en programindstilling til sætvis sortering af udskrifter.

[Siderækkefølge]

Vælg et sidefordelingslayout. Hvis du f.eks. vælger [På tværs fra venstre], udskrives den første side øverst til venstre, og derefter arrangeres de resterende sider i retningen mod højre.
0SS5-049