Udskrivning af kanter

 
Du kan tilføje kanter, f.eks. stiplede linjer eller dobbeltlinjer i margenerne på udskrifterne.
Fanen [Sideopsætning] Klik på [Sideindstillinger] Vælg kanttypen i [Afkantning] [OK]  [OK]

 [Afkantning]

Vælg kanttypen.

 Vis udskrift

Viser eksempelvisning med den valgte kant.
0SS5-04E