Udskrivning af datoer og sidetal

 
Du kan udskrive oplysninger som f.eks. datoer eller sidetal, og du kan angive, hvor disse oplysninger skal udskrives i dokumentet (øverst til venstre, nederst til højre osv.).
Fanen [Sideopsætning] Klik på [Sideindstillinger] Vælg udskriftsplaceringen af udskriftsdatoen, logonnavnet eller sidetallet [OK]  [OK]

[Udskriv dato]

Angiv, hvor udskriftsdatoen skal placeres.

[Udskriv brugernavn]

Angiv den placering, hvor brugernavnet (logonnavnet) til den computer, der bruges til at udskrive dokumentet, skal udskrives.

[Udskriv sidetal]

Angiv, hvor sidetallet skal placeres.
Ændring af udskriftsformatet for datoer og sidetal
Du kan ændre formateringsdetaljer som f.eks. skrifttype og -størrelse, når du udskriver datoer, logonnavne eller sidetal. Klik på [Formatindstillinger] på skærmen for sideindstillinger, der vises herunder, for at angive detaljerne.
0SS5-04F