Kombination og udskrivning af flere dokumenter

 
Ved hjælp af Canon PageComposer kan du kombinere flere dokumenter til ét enkelt udskriftsjob og udskrive jobbet med de angivne udskriftsindstillinger. Denne funktion gør dig f.eks. i stand til at kombinere dokumenter, der er lavet i forskellige programmer, og udskrive alle siderne med samme papirformat.
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg maskinens printerdriver, og klik på [Preferences] (Indstillinger) (eller [Properties] (Egenskaber)).
3
Vælg [Rediger og Eksempel] i [Outputmetode].
Klik på [OK] på pop op-skærmen [Information].
Klik på [OK] nederst på skærmen.
4
Klik på [Udskriv] (eller [OK]).
Canon PageComposer starter. Udskrivning starter ikke i dette trin.
5
Gentag trin 1 til 4 for de dokumenter, du vil kombinere.
Dokumenterne føjes til Canon PageComposer.
6
På listen [Document Names] (Dokumentnavne) skal du vælge de dokumenter, der skal kombineres, og klikke på .
Hvis du vil vælge flere dokumenter, skal du klikke på dokumenterne, samtidig med at du holder [SKIFT] eller [CTRL] nede.
7
Rediger indstillingerne efter behov, og klik på [Combine] (Kombiner).
De dokumenter, der blev valgt i trin 6, kombineres.
 [Print Preview] (Vis udskrift)
Viser et eksempel på det dokument, der skal udskrives.
 [Document List] (Dokumentliste)/[Print Settings] (Udskriftsindstillinger)
Klik på fanen [Document List] (Dokumentliste) for at få vist de dokumenter, der blev tilføjet i trin 1 til 4. Du kan fjerne dokumenter ved at markere dem på listen og klikke på [Delete from List] (Slet fra liste).
Klik på fanen [Print Settings] (Udskriftsindstillinger) for at få vist skærmen til angivelse af udskriftsindstillinger som f.eks. antal kopier eller 1-sidet/2-sidet udskrivning. De indstillinger, der er angivet her, gælder for hele udskriftsjobbet.
Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Help] (Hjælp) på skærmen Canon PageComposer.
 [Details] (Detaljer)
Viser skærmen for udskriftsindstillinger for printerdriveren. Der er færre tilgængelige indstillinger i forhold til den almindelige udskriftsmetode.
8
Vælg det udskriftsjob med kombinerede dokumenter, du vil udskrive, på listen [Document Name] (Dokumentnavn), og klik på
Udskrivningen starter.
Se Annullering af udskrifter for vejledning i at annullere udskrivning.
0SS5-04S