Annullering af udskrifter

Du kan annullere udskrivning fra computeren eller på maskinens kontrolpanel.

Fra en computer

Du kan annullere en udskrivning via printerinkonet, der vises på proceslinjen på skrivebordet.
1
Dobbeltklik på printerikonet.
Når printerikonet ikke vises
Åbn printermappen (Visning af printermappen), højreklik på printerikonet, og klik på [See what's printing] (Se, hvad der udskrives) (eller dobbeltklik på ikonet for maskinens printerdriver).
2
Vælg det dokument, du vil annullere, og klik på [Document] (Dokument)  [Cancel] (Annuller).
3
Klik på [Yes] (Ja).
Udskrivning af det valgte dokument er annulleret.
Der kan blive udskrevet adskillige sider, efter at du har annulleret udskrivningen.
Annullering fra Brugerinterface til fjernbetjening
Du kan annullere udskrivning via siden [Jobstatus] på Brugerinterface til fjernbetjening: Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning
Annullering fra et program
I nogle programmer vises en skærm som nedenstående. Du kan annullere udskrivning ved at klikke på [Annuller].
 

Fra kontrolpanelet

Annuller udskrivning vha  eller .

Tryk på for at annullere

Hvis skærmen viser en liste over dokumenter, når der er trykket på
Tryk på dokumentet for at annullere.

Brug til at annullere

  <Kopi/printjob>  <Jobstatus>  Tryk på dokumentet på <Stat. Kopi/printjob>-skærmen  <Annuller>  <Ja>
Der kan blive udskrevet adskillige sider, efter at du har annulleret udskrivningen.
0SS5-043