Udskrivning via sikker udskrivning

I dette afsnit beskrives, hvordan du udskriver et dokument fra et program som et sikkert dokument. Den første del af dette afsnit gennemgår, hvordan du sender et sikret dokument til maskinen, mens den anden del gennemgår, hvordan du udskriver det sikre dokument på maskinen.

Afsendelse af et sikret dokument fra en computer til en maskine

1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg maskinens printerdriver, og klik på [Preferences] (Indstillinger) (eller [Properties] (Egenskaber)).
3
Vælg [Sikret udskrivning] i [Outputmetode].
Klik på [Ja] eller [Nej] på pop op-skærmen [Information].
Klik på [Ja], hvis du vil bruge samme brugernavn og PIN hver gang. Klik på [Nej] for at ændre brugernavn og PIN hver gang.
Hvis du valgte [Ja]
4
Angiv udskriftsindstillingerne, og klik på [OK].
Klik på fanerne [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] eller [Kvalitet] for at angive udskriftsindstillingerne på hver enkelt skærm efter behov. Forskellige udskriftsindstillinger
5
Klik på [Udskriv] (eller [OK]).
6
Kontrollér dokumentnavnet, brugernavnet og pinkoden, og klik på [OK].
 [Dokumentnavn]
Dokumentnavnet indstilles automatisk ud fra oplysningerne fra programmet. Hvis du vil ændre dokumentnavnet, kan du angive op til 32 alfanumeriske tegn for et nyt dokumentnavn.
 [Brugernavn]
Hvis du angav brugernavnet i trin 3
Det angivne brugernavn vises.
Hvis du ikke angav brugernavnet i trin 3
Computerens navn eller logonnavn vises. Hvis du vil ændre brugernavnet, kan du angive op til 32 alfanumeriske tegn for et nyt brugernavn.
 [PIN]
Hvis du angav PIN i trin 3
Den angivne PIN er allerede indtastet. PIN vises som symboler.
Hvis du ikke angav PIN i trin 3
Angiv PIN på op til syv cifre. Den indtastede PIN vises som symboler.
 
Når det sikrede dokument er sendt til maskinen, holdes det i hukommelsen på maskinen, mens det venter på at blive udskrevet.

Udskrivning af sikrede dokumenter

Når du har sendt det sikrede dokument til maskinen, skal du udskrive det inden for 30 minutter. Derefter bliver det sikrede dokument slettet fra hukommelsen på maskinen og kan ikke længere udskrives.
Hvis sikrede dokumenter ikke udskrives, optager de plads i hukommelsen og kan forhindre maskinen i at printe almindelige (ikke-sikrede) dokumenter. Sørg for, at du udskriver dine sikrede dokumenter, så snart du kan.
Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse der bruges til sikrede dokumenter.
  <Enhedsstatus>  <Hukommelsesbrug for sikret print>
Du kan ændre den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter. Ændring af den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter
1
Tryk på <Sikret print>.

Du kan ikke gå videre til det næste skridt, hvis skærmen <Fjernscanner>, der er angivet herunder, vises. I dette tilfælde skal du trykke på  (Tilbage) for at lukke skærmen og efter trykke på <Sikret print> igen.
2
Tryk på det sikrede dokument for at udskrive det.

Hvis <Vælg bruger>-skærmen vises
Hvis de sikrede dokumenter fra to eller flere brugere holdes i hukommelsen, vises skærmen <Vælg bruger> før skærmen <Vælg fil>. Tryk på dit brugernavn.
3
Angiv pinkoden ved hjælp af taltasterne, og tryk derefter på <Anvend>.
Udskrivningen starter.
Tryk på dokumentet for at annullere udskrivning   <Annuller> <Ja>.

Ændring af den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter

På købstidspunktet er maskinen indstillet til at slette sikrede dokumenter, 30 minutter efter at de er modtaget, medmindre de udskrives, men du kan ændre denne indstilling.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Indstillinger for systemadministration>.
Hvis logonskærmen vises, skal du indtaste det korrekte id og den korrekte pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Indstillinger for Sikret print>.
4
Tryk på <Til>.

Deaktivering af sikker udskrivning
Tryk på <Fra>, og genstart maskinen.
5
Angiv, i hvor lang tid maskinen skal holde på sikrede dokumenter, og tryk på <Anvend>.
Brug / eller taltasterne for at angive tiden.
Det sikrede dokument slettes fra maskinens hukommelse, når den tid, der er angivet her, udløber.
6
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
0SS5-04X