Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger

Hvis du skal angive kombinationer af indstillinger som f.eks. "1-sidet liggende retning på papir i A4-format", hver gang du udskriver, kan det blive tidskrævende. Hvis du registrerer disse ofte anvendte kombinationer af udskriftsindstillinger som "profiler", kan du angive udskrivningsindstillingerne ved blot at vælge en af disse profiler på listen. I dette afsnit beskrives, hvordan du registrerer profiler, og hvordan du bruger dem til at udskrive.

Registrering af en profil

1
Rediger de indstillinger, du vil registrere som en profil, og klik på [Tilføj].
Klik på hver enkelt fane for at angive udskriftsindstillinger efter behov. Forskellige udskriftsindstillinger
2
Angiv i profilnavn i [Navn], vælg et ikon, og klik derefter på [OK].
Angiv kommentarer på profilen i [Kommentar] efter behov.
Klik på [Visningsindstillinger] for at få vist de indstillinger, der skal registreres.
Redigering af en profil
Ved at klikke på [Rediger] i den højre side af [Tilføj] på den skærm, der vises i trin 1, kan du ændre navnet, ikonet eller kommentaren for de profiler, du tidligere har registreret. Du kan ikke redigere forudregistrerede profiler.

Valg af en profil

Vælg den profil, der passer til dit behov, og klik på [OK].
Sådan ændres indstillinger for den valgte profil
Du kan ændre indstillingerne for en valgt profil. Herudover kan de ændrede indstillinger registreres som en anden profil.
0SS5-050