Konfiguration af scanningsindstillinger i ScanGear MF

 
ScanGear MF er en scannerdriver, der følger med maskinen. Du kan bruge ScanGear MF til at indlæse det scannede billede i Adobe Photoshop, Microsoft Office Word eller andre billedbehandlings- eller tekstbehandlingsprogrammer. Vælg ScanGear MF i scanningskommandoerne. Scanning vha. et program
Scanningsfunktionen er ikke tilgængelig, hvis maskinen og din computer ikke er forbundne i et IPv6-miljø. Brug IPv4 eller en USB-forbindelse.
Med ScanGear MF kan du følgende:
Se eksempelvisning af billedet, inden det scannes
Angive scanningsområdet
Justere detaljerede indstillinger for billedkvalitet
0SS5-059