Konfiguration af scanningsindstillinger i Avanceret status

Hvis du klikker på fanen [Advanced Mode] (Avanceret tilstand) på ScanGear MF-skærmen, kan du foretage mere avancerede justeringer af billedkvaliteten, end du kan i Simple Mode (Enkel-status). Du kan også registrere justerede indstillinger som Favoritindstillinger. Klik på -ikonet ud for emnet for at få flere oplysninger.

Operating Preview Images (Brug af eksempelbilleder)

Hvis du placerer dokumentet på glaspladen og klikker på [Preview] (Eksempel), får du vist et eksempelbillede. Du kan angive det område, du vil scanne, og kontrollere effekten af billedjusteringerne på eksempelbilledet.

Specifying Settings for Documents and Color Mode (Angivelse af indstillinger for dokumenter og farvestatus)

Angiv indlæsningsmetoden for dokumenter (glaspladen eller fremføreren), dokumentstørrelse, farvestatus og andre indstillinger.

Specifying Resolution and Image Size (Angivelse af opløsning og billedstørrelse)

Angiv udskriftsopløsningen og udskriftsstørrelsen.

Adjusting Image Quality (Justering af billedkvalitet)

Konfigurer indstillinger til forbedring af billedkvalitet som f.eks. korrektion af ridser eller falmede farver på et foto. Indstillingerne er tilgængelige, hvis du vælger [Color] (Farve) eller [Grayscale] (Gråtone) under [Color Mode] (Farvestatus) (Specifying Settings for Documents and Color Mode (Angivelse af indstillinger for dokumenter og farvestatus)).

Justering af lysstyrke og farve

Konfigurer farveindstillinger som lysstyrke, kontrast og farvetone. De viste punkter varierer afhængig af de valgte indstillinger for [Color Mode] (Farvetilstand) (Specifying Settings for Documents and Color Mode (Angivelse af indstillinger for dokumenter og farvestatus)). Når [Text Enhanced] (Forbedret tekst) er valgt, kan du ikke konfigurere disse indstillinger.

Angivelse af andre indstillinger

Klik på [Preferences] (Indstillinger) for at konfigurere forskellige indstillinger, herunder betjening under scanning.

Registrering af ofte anvendte indstillinger

Det er besværligt at konfigurere farvestatus, billedkvalitet eller andre indstillinger, hver gang du skal scanne. Hvis du registrerer ofte anvendte indstillinger som favoritindstillinger, kan du få vist de registrerede indstillinger ved scanning.
Disse indstillinger kan ikke gemmes i [Favorite Settings] (Favoritindstillinger).
Bredde og højde i [Input Settings] (Inputindstillinger) og [Output Settings] (Outputindstillinger)
Slå knappen  til eller fra (for at låse forholdet mellem bredde og højde) i [Input Settings] (Inputindstillinger)
Forstørrelsesprocenten (%) i [Output Settings] (Outputindstillinger)
0SS5-05C