Scanning af dokumenter direkte til USB-hukommelse

I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan scanne dokumenter, så de kan gemmes direkte på en USB-hukommelsesenhed, der er tilsluttet maskinen. Du kan gemme de scannede dokumenter i PDF-, JPEG- eller TIFF-format.
Tilgængelige USB-hukommelsesenheder
Du kan bruge USB-hukommelsesenheder med følgende filsystemer.
FAT16 (hukommelseskapacitet: op til 2 GB)
FAT32 (hukommelseskapacitet: op til 32 GB)
Brug ikke andet end standard-USB-hukommelsesenheder. Du kan muligvis ikke gemme data korrekt på nogle USB-hukommelsesenheder.
Du må ikke tilslutte andet end en USB-hukommelsesenhed. USB-hukommelsesenheder må ikke tilsluttes via en USB-hub eller et forlængelseskabel.
Brug ikke USB-hukommelsesenheder med specialfunktioner som f.eks. indbyggede sikkerhedsfunktioner.
USB-hukommelsesporten på maskinen understøtter USB 2.0.
Hvis der er mange filer i en mappe på en USB-hukommelsesenhed, tager det længere tid at gemme scannede data. Brug computeren til at slette unødvendige filer på din USB-hukommelsesenhed, eller flyt dem til en anden mappe.
1
Slut en USB-hukommelsesenhed til USB-hukommelsesporten.
Fjern ikke USB-hukommelsesenhed, og undlad at give enheden eller maskinen stød eller ryste den, når der skrives eller læses data. Undlad derudover at slukke maskinen, mens behandlingen er i gang.
2
Placer dokumentet/dokumenterne. Placering af dokumenter
3
Tryk på <Scan>.
4
Tryk på <USB-hukommelse>.
5
Angiv scanningindstillingerne efter behov.
Angivelse af detaljerede indstillinger
Hvis du vælger JPEG i <Filformat>, kan der kun scannes én side, når dokumentet placeres på glaspladen. Hvis du vil scanne flere dokumenter på én gang, skal du anbringe dem i fremføreren. Disse dokumenter scannes og gemmes som separate filer. Når det gælder For PDF- eller TIFF-filer, er det muligt at scanne flere dokumenter og gemme dem som et sæt filer, uanset om dokumenterne er placeret på glaspladen eller i fremføreren.
6
Tryk på .
Scanningen starter.
Hvis du vil annullere scanning, skal du trykke på <Annuller>  <Ja>.
Ved placering af dokumenter i fremføreren i trin 2
Når scanningen er udført, gemmes de scannede data på USB-hukommelsesenheden.
Ved placering af dokumenter på glaspladen i trin 2

Hvordan mapperne til lagring af scannede data og filer navngives
Når en scanning er færdig, oprettes der automatisk en mappe på USB-hukommelsesenhed for at gemme de scannede data. Mapper og filer navngives på følgende måde.
Mappenavn
Mappen "SCAN_00" oprettes, og der kan gemmes op til 100 filer i mappen. Derefter oprettes mapperne fra "SCAN_01" til "SCAN_99", og den aktuelle mappe fyldes med 100 filer.
Filnavn
De scannede filer får filnavne fra "SCAN0000.XXX" til "SCAN9999.XXX" ("XXX" er filtypenavnet for filformatet, f.eks. "JPG"). Når det gælder de to første numeriske cifre, gives der det samme nummer som det mappenummer, hvori filerne er gemt. Den femte JPEG-fil, der gemmes i mappen "SCAN_01" hedder f.eks. "SCAN0105.JPG".
7
Tag USB-hukommelsesenheden ud af USB-hukommelsesporten.
1
Tryk på .
2
Tryk på .
3
Tryk på <Enhedsstatus>.
4
Tryk på <Fjern hukommelsesmedie>.
Vent, indtil meddelelsen <Hukommelsesmedie kan fjernes sikkert.> vises.
5
Afbryd USB-hukommelsesenheden.
Hvis du altid vil scanne med de samme indstillinger: Ændring af standardindstillingerne
0SS5-05F