Ændring af standardindstillingerne

Standardindstillingerne er de indstillinger, der vises, hver gang du tænder maskinen, eller du trykker på . Hvis du ændrer disse standardindstillinger, så de passer til de betjeninger, du ofte udfører, kan du undgå behovet for at angive de samme indstillinger, hver gang du scanner.

USB-hukommelse

<Menu>  <Scanningsindstillinger>  <USB-hukommelsesindstillinger>  <Skift standardindstillinger>  Tryk på indstillingen  Skift standardværdien for det valgte element <Anvend>  

Indstillinger

Vælg det punkt, du vil indstille, og skift standardværdien.

E-mail

<Menu>  <Scanningsindstillinger>  <E-mail-indstillinger>  <Skift standardindstillinger>  Tryk på indstillingen  Skift standardværdien for det valgte element <Anvend>  

Indstillinger

Vælg det punkt, du vil indstille, og skift standardværdien.

Delt mappe/filserver

<Menu>  <Scanningsindstillinger>  <Filindstillinger>  <Skift standardindstillinger>  Tryk på indstillingen  Skift standardværdien for det valgte element <Anvend>  

Indstillinger

Vælg det punkt, du vil indstille, og skift standardværdien.
0SS5-06C