Angivelse af destinationer i en LDAP-server (fax)

 
Hvis dit kontor har en LDAP-server installeret, kan du også bruge de destinationer, der er registreret i serveren. Du kan angive destinationer ved at gå til en LDAP-server via maskinen og derefter søge efter en destination.
Du skal først angive indstillingerne for oprettelse af forbindelse til en LDAP-server.
1
Tryk på <Fax>.
2
Tryk på <Modtager>  <Angiv fra LDAP-server>.
3
Tryk på den LDAP-server, du bruger.
4
Tryk på søgekriterierne.
Personnavne, faxnumre, e-mailadresser, navne på organisationer og afdelingsnavne er tilgængelige kriterier for søgninger efter destinationer. Der kan angives flere søgekriterier på samme tid.
5
Angiv søgekriterierne vha. taltasterne, og tryk på <Anvend>.
Følgende skærm viser et eksempel, når <Navn> er valgt i trin 4 for at søge efter et navn på en person.
Hvis du trykker på <A/a/12>, skiftes inputtilstandene (undtagen ved søgning efter faxnummer).
Hvis du vil angive flere søgekriterier, skal du gentage trin 4 og 5.
6
Tryk på <Søgemetode>.
7
Tryk på søgemetoden.
 <Brug alle betingelser herunder>
Søger efter og viser destinationerne, der stemmer overens med alle de søgekriterier, der blev angivet i trin 4 og 5.
 <Brug nogle betingelser herunder>
Alle de destinationer, der stemmer overens med et enkelt eller flere af de søgekriterier, der blev angivet i trin 4 og 5, vises som søgeresultat.
8
Tryk på <Start søgning>.
De destinationer, der stemmer overens med dine søgekriterier, vises.
Hvis godkendelsesskærmen vises, når du trykker på <Start søgning>, skal du angive brugernavnet for maskinen og den adgangskode, der er registreret i LDAP-serveren, og trykke på <Anvend>. Registrering af LDAP-servere
9
Tryk på en destination, og tryk på <Anvend>.
Der kan angives op til 10 destinationer.
Hvis du vil søge efter en destination vha. andre søgekriterier, ska du gentage trin 2-9.
Du kan maksimalt anvende 10 destinationer, når du bruger taltasterne sammen med en LDAP-server. Hvis f.eks. der er blevet angivet syv destinationer vha. taltasterne, kan der angives op til tre destinationer vha. LDAP-server.
Sletning af destinationer
Hvis du har angivet flere destinationer, kan du slette destinationer efter behov.
0SS5-032