Indstilling til brug af FTP PASV-tilstand

Hvis du vil aktivere filoverførsler, når du opretter forbindelse til internettet via en firewall, skal du ændre indstillingerne for FTP PASV-tilstanden.
Om du bruger PASV-tilstanden for FTP afhænger af det netværksmiljø du bruger og indstillingerne for den filserver, du sender til. Før du angiver PASV-tilstanden for FTP, skal du kontakte administratoren for det netværk, du bruger.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Netværksindstillinger>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste det korrekte id og den korrekte pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <TCP/IP-indstillinger>  <Brug FTP PASV-status>.
4
Tryk på <Til>.
0SS5-07L