Indstilling af en filserver

FTP-teknologi, der også bruges til internettet, bruges også til at sende filer til en filserver. FTP er en protokol til overførsel af filer mellem computere.
Du kan registrere en indstillet filserver til adressebogen, så den kan angives som en destination, der kan scannes til (Registrering af adressebog fra Brugerinterface til fjernbetjening).
Brug af PASV-status for FTP (Indstilling til brug af FTP PASV-tilstand).
Brug af Windows Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 som en FTP-server kræver, at IIS er installeret. Hvis IIS ikke er installeret på den computer, du bruger, skal du installere versionen af IIS til det operativsystem, du bruger, før du angiver disse indstillinger. Hvis du vil vide mere om installationen, kan du se vejledningerne til dit operativsystem.
Brugergodkendelse for adgang til FTP-servere udføres med den lokale kontodatabase i Windows Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 som FTP-server.
Derfor er det ikke muligt at bruge kontoen for en domænebruger, der er registreret i Windows Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2, til at sende data direkte fra maskinen til FTP-servere i andre domæner.

Windows Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2

Dette afsnit beskriver procedurerne for anvendelse af standard-hjemmebiblioteket under [Default FTP Site]/[FTP Sites] (Standard FTP-site)/(FTP-sites). Hvis du vil bruge andre indstillinger, skal du angive FTP-sitet og hjemmebiblioteket ved at henvise til IIS-dokumentationen.
Det anbefales at kontakte administratoren for det netværk, du bruger, når du konfigurerer FTP-serveren.
I følgende procedurer anvendes de elementer, der vises på skærmbillederne for Windows 8/Vista. Elementerne på skærmen kan variere afhængigt af dit miljø.
1
Log på Windows som medlem af gruppen med adgangsrettigheder til det bibliotek, der skal tildeles som bibliotek for FTP-sitet.
Afhængigt af dit miljø, kan indstillingerne for adgangsrettighederne til et drev eller bibliotek være anderledes. Du kan finde flere oplysninger i Windows-manualen.
2
Start IIS.
Windows Server 2003: Vælg [Administrative Tools] (Administrative værktøjer) – [Internet Information Services Manager] (Styring af internetinformationstjenester) i menuen [Start].
Windows Vista/Server 2008: Vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) i menuen [Start]. Dobbeltklik på [Administrative Tools] (Administrative værktøjer) [Internet Information Services (IIS) Manager] (Styring af internetinformationstjenester (IIS)).
Windows 7/Server 2008 R2: Vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) i menuen [Start]. Klik på [System and Security] (System og sikkerhed) [Administrative Tools] (Administrative værktøjer) dobbeltklik på [Internet Information Services (IIS) Manager] (Styring af internetinformationstjenester (IIS)).
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2: Placer markøren øverst til højre (nederst til højre) på skrivebordet vælg [Settings] (Indstillinger) [Control Panel] (Kontrolpanel). Klik på [System and Security] (System og sikkerhed) [Administrative Tools] (Administrative værktøjer) dobbeltklik på [Internet Information Services (IIS) Manager] (Styring af internetinformationstjenester (IIS)).
3
Indstil FTP-sitet.
Hvis du bruger Windows Server 2003/Vista/Server 2008:
1
Højreklik på ikonet [FTP Site] (FTP-site)  klik på [Properties] (Egenskaber).
I Windows Server 2003 er ikonet [Default FTP Site] (Standard FTP-site) i mappen [FTP Sites] (FTP-sites).
2
I dialogboksen [FTP Site Properties] (Indstillinger for FTP-site) skal du klikke på fanen [Security Accounts] (Sikkerhedskonti).
I Windows Server 2003 skal du udføre ovenstående handling i dialogboksen [Default FTP Sites Properties] (Indstillinger for standard FTP-site).
3
Fravælg [Allow only anonymous connections] (Tillad kun anonyme forbindelser).
4
Klik på fanen [Home Directory] (Hjemmebibliotek) vælg både [Read] (Læs) og [Write] (Skriv) klik på [OK].
Hvis du bruger Windows 7/Server 2008 R2:
1
Højreklik på ikonet [Sites] klik på [Add FTP Site] (Tilføj FTP-site).
2
Angiv de relevante siteoplysninger i dialogboksen [Add FTP Site] (Tilføj FTP-site) klik på [Next] (Næste).
3
Angiv henholdsvis indbindings- og TLS-indstillinger  klik på [Next] (Næste).
4
Fravælg [Anonymous] (Anonym) for [Authentication] (Godkendelse).
5
Vælg både [Read] (Læs) og [Write] (Skriv) for [Permissions] (Tilladelser) klik på [Finish] (Afslut).
Hvis du bruger Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:
1
Højreklik på ikonet [Sites] klik på [Add FTP Site] (Tilføj FTP-site).
2
Angiv de relevante siteoplysninger i dialogboksen [Add FTP Site] (Tilføj FTP-site) klik på [Next] (Næste).
3
Angiv henholdsvis indbindings- og TLS-indstillinger klik på [Next] (Næste).
4
Fravælg [Anonymous] (Anonym) for [Authentication] (Godkendelse).
5
Angiv den bruger/gruppe, du vil give adgang til FTP-sitet i [Allow access to] (Giv adgang til).
6
Vælg både [Read] (Læs) og [Write] (Skriv) for [Permissions] (Tilladelser) klik på [Finish] (Afslut).
4
Bekræft det fulde computernavn.
Visning af Computernavn
5
Angiv brugeren og adgangskoden for adgang til FTP-serveren.
1
Vis vinduet til administration af computeren.
Windows Server 2003: I menuen [Start] skal du højreklikke på [My Computer] (Min computer) vælg [Manage] (Administrer).
Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2: I menuen [Start] skal du højreklikke på [Computer] vælg [Manage] (Administrer).
Windows 8/8.1: Højreklik på startskærmen vælg [All apps] (Alle apps). Højreklik på [Computer] eller [This PC] (Denne pc) vælg [Manage] (Administrer).
Windows Server 2012/Server 2012 R2: Placer markøren nederst til venstre på skriveordet, og højreklik på vælg [Computer Management] (Computeradministration).
2
Dobbeltklik på [Local Users and Groups] (Lokale brugere og grupper) til [System Tools] (Systemværktøjer) i vinduet [Computer Management] (Computeradministration).
Hvis du bruger Windows Server 2008/Server 2008 R2, skal du dobbeltklikke på [Configuration] (Konfiguration) under [Server Manager] (Serveradministrator).
3
Højreklik på mappen [Users] (Brugere) klik på [New User] (Ny bruger).
4
I dialogboksen [New User] (Ny bruger) skal du indtaste brugernavnet i [User name] (Brugernavn) Indtast adgangskoden i [Password] (Adgangskode) genindtast adgangskoden i [Confirm password] (Bekræft adgangskode) klik på [Create] (Opret).
Opret et brugernavn på højst 20 alfanumeriske tegn og en adgangskode på højst 32 alfanumeriske tegn.
Hvis [User must change password at next logon] (Brugeren skal skifte adgangskode ved næste logon) er valgt, skal alle nye brugere ændre deres adgangskode for at kunne sende data fra maskinen. Du kan ikke skifte adgangskode på kontrolpanelet.
I et Active Directory-miljø er procedurerne for oprettelse af brugere anderledes end ovenfor. Du kan finde flere oplysninger i Windows-manualen.

UNIX/Linux

I nogle miljøer kræves der muligvis detaljerede indstillinger, hvis du vil bruge FTP. Få oplysninger ved at kontakte administratoren for det netværk, du bruger.
1
Log på en arbejdsstation som superbruger  opret de brugere, der sender dokumenter fra maskinen, og deres adgangskoder.
Indtast et brugernavn og en adgangskode på højst 32 alfanumeriske tegn.
2
Opret et delt bibliotek, der skal anvendes som modtageradresser, og aktivér derefter læsetilladelse og skrivetilladelse for de brugere, der sender data.

Mac OS X 10.7 - 10.9

Skærmbilleder og elementnavne fra Mac OS X 10.8 bruges til de procedurer, der er almindeligt for hvert operativsystem.
Når du skifter dine computerindstillinger, kan det være nødvendigt at låse computeren op ved at klikke på nøgleikonet.
1
Log ind på Mac OS X som administrator.
2
Start FTP-tjenesten på Mac OS X.
Mac OS X 10.7/10.8
1
Klik på [Go] (Udfør)  [Applications] (Programmer)  [Utilities] (Værktøj).
2
Dobbeltklik på og start [Terminal].
3
Udfør følgende kommando.
sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist
3
Angiv brugeren og adgangskoden til afsendelse af dataene.
1
Klik på [Accounts]/[Users & Groups] (Konti)/(Brugere og grupper) i vinduet [System Preferences] (Systemindstillinger).
2
I vinduet [Accounts]/[Users & Groups] (Konti)/(Brugere og grupper) skal du indtaste navnet på den bruger, du vil sende data til fra maskinen via Mac OS X indtast adgangskoden.
4
Opret en delt mappe, hvortil filerne skal sendes.
Eksempel på indstilling:
Opret en mappe med navnet "FTP_mappe" (brugerdefineret) i [Go] (Udfør) – [Home] (Hjem) – brugernavn, der er brugt til login – [Public] (Offentlig) – [Drop Box].
5
Indstil adgangstilladelserne for den delte mappe, der blev oprettet i trin 4.
1
Når den delte mappe er valgt, skal du klikke på [Get Info] (Få info) i menuen [File] (Filer).
2
Vis [Sharing & Permissions] (Deling og tilladelser).
3
Tillad Læs/Skriv for [Privilege] (Rettighed).
Hvis du bruger Windows Vista, vises en dialogboks muligvis, mens du udfører proceduren. I dette tilfælde skal du indtaste et brugernavn og en adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i vejledningerne til operativsystemet.
0SS5-076