Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening

Dette afsnit beskriver de typiske skærme for Brugerinterface til fjernbetjening.

Portalside (hovedside)

[Log ud]

Logger af Brugerinterface til fjernbetjening. Login-siden vises.

[E-mail til systemadministrator]

Viser et vindue til oprettelse af en e-mail til den systemadministrator, der er angivet i [Information om systemadministrator] under [Systemadministration].

Opdater ikon

Opdaterer den side, der vises i øjeblikket.

Grundlæggende oplysninger om enheden

Viser den aktuelle status for maskinen og fejloplysninger. Hvis der er opstået en fejl, vises linket til siden for fejloplysninger.

Oplysninger om forbrugsmaterialer

Viser papiroplysninger og den resterende mængde toner.

Status for beholder til overskudstoner

Viser status for beholderen til overskudstoner.

Supportlink

Viser det supportlink, der er angivet i [Enhedsinformation] under [Systemadministration].

[Statusmonitor/annuller]

Viser status for de aktuelle dokumenter til udskrivning og historik for udskrivning, kopiering samt afsendte og modtagne dokumenter. Du kan også kontrollere status for maskinen.

[Indstillinger/registrering]

Viser en [Indstillinger/registrering]-side. Når du har logget ind i systemadministratorstatus, kan du ændre indstillingselementerne og gemme/indlæse de registrerede data. Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening

[Adressebog]

Viser kodeopkaldsnumrene og favoritlisten, der er registreret i adressebogen. Du kan også registrere eller redigere adressebogen, når du er logget på i systemadministratortilstand. Registrering af adressebog fra Brugerinterface til fjernbetjening 

[Statusmonitor/annuller] Side

[Til portal]

Går tilbage til portalside (hovedside).

Menu

Klik på et punkt, og indholdet vises på den højre side. Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status

Brødkrummespor

Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan kontrollere, hvilken side der vises i øjeblikket.

Opdater ikon

Opdaterer den side, der vises i øjeblikket.

Topikon

Flytter rulleboksen til sidens top, når siden rulles ned.

[Indstillinger/registrering] Side

[Til portal]

Går tilbage til portalside (hovedside).

Menu

Klik på et punkt, og indholdet vises på den højre side. Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening

Brødkrummespor

Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan kontrollere, hvilken side der vises i øjeblikket.

Topikon

Flytter rulleboksen til sidens top, når siden rulles ned.
Indst. f/Systemadm.
Du kan kun indstille [Indstillinger for systemadministration], når du er logget på i systemadministratorstatus.
Når du er logget ind i slutbrugerstatus, vises kun [Systemadministration].

[Adressebog] Side

[Til portal]

Viser portalside (hovedside).

[Favoritter]

Viser favoritlisten. Registrering i adressebogen

[Kodet opkald]

Viser listen over kodeopkaldsnumrene. Registrering i adressebogen

Brødkrummespor

Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan kontrollere, hvilken side der vises i øjeblikket.

Topikon

Flytter rulleboksen til sidens top, når siden rulles ned.
Registrering/redigering af adressebogen
Du kan også registrere eller redigere adressebogen, når du er logget på i systemadministratorstatus.
0SS5-094