Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening

Du kan ændre de forskellige indstillinger for maskinen ved at bruge Brugerinterface til fjernbetjening. De fleste indstillinger kan også angives i maskinen, men nogle indstillinger kan kun angives ved at bruge Brugerinterface til fjernbetjening.
Du kan kun ændre indstillingerne under [Indstillinger for systemadministration], når du er logget på i systemadministratorstatus.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på det menuelement, du vil angive.
Se nedenstående punkter for at få flere oplysninger om indstillingsmenuen
Menupunkter
Betegnelser
Præferencer
Papirindstillinger
Lydstyrkestyring
Visningsindstillinger
Timerindstillinger
Funktionsindstillinger
Fælles indstillinger
Kopieringsindstillinger
Indstillinger for fax
Scanningsindstillinger
Indst. f. hukom.medieudskrivning
Printerindstillinger
Indstillinger for leveringsrapport
Favoritindstillinger
Indst. f/Systemadm.
Systemadministration
Afdelingens id-styring
Netværksindstillinger
Sikkerhedsindstillinger
Indstillinger for kommunikationsadministration/Indstillinger for videresendelse
Importer/eksporter
Initialiser indstillingsoplysninger
Denne maskine understøtter også Mopria®. Brug af maskinen som en printer
0SS5-096