Lagring/indlæsning af registrerede data

Adressebogen eller menuindstillinger, der er registreret i maskinen, kan gemmes på din computer (eksport). Data, der er gemt på din computer, kan også registreres i maskinen (import). Du kan nemt kopiere modtagerne i adressebogen til flere maskiner.* Hvis du vil bruge disse funktioner, skal du være logget på i systemadministratorstatus.
* Afhængigt af modellen kan du ikke importere adressebogen, der eksporterede fra maskinen. Hvis du bruger den samme model, kan du importere/eksportere menuindstillinger og andre data.
Sluk ikke maskinen, før import- eller eksportprocessen er gennemført
Det kan tage et par minutter, før processen er gennemført. Hvis maskinen slukkes under processen, kan det føre til skader på data eller maskinen.
Brug ikke maskinen under eksport-/importprocessen
Kontrollér, at handlinger som f.eks. udskrivning af dokumenter ikke behandles i øjeblikket, før du eksporterer/importerer.
0SS5-097