Lagring/indlæsning af indstillinger

Du kan gemme indstillingsdataene for menuindstillingerne på din computer eller registrere de gemte data i maskinen. De eksporterede data kan importeres. Hvis du bruger den samme model, kan andre maskiner importere data, der er eksporteret fra denne maskine, og omvendt. Disse handlinger kan kun udføres, når du er logget ind i systemadministratorstatus.
Indstillinger, der ikke kan importeres/eksporteres
Indstillinger
Placering
<Indstillinger for aktuel dato/tid>
<Menu>  <Timerindstillinger>  <Indstillinger for dato og tid>
<Opstartsguide for fax>
<Menu>  <Faxindstillinger>
[Brugerindstillinger 1]/[Brugerindstillinger 2]/[Brugerindstillinger 3]
[Indstillinger/registrering]  [Netværksindstillinger]  [SNMP-indstillinger]  [SNMPv3-indstillinger]
[Kontekstindstillinger]
[Afdelings-ID Sidetotal]
[Indstillinger/registrering]  [Administration af Afdelings-ID]
[Nøgle- og certifikatindstillinger]
[Indstillinger/registrering]  [Sikkerhedsindstillinger]
[CA-certifikatindstillinger]
<Initialiser efter udskiftning af dele>
<Menu>  <Justering/vedligeholdelse>
<Vælg land/område>
<Menu>  <Indstillinger for systemadministration>
<Indstillinger for videresendelse>
<Indstillinger for Fjern-UI>
<Import/eksport af indstillinger>
<Registrér licens>
<Opdater firmware>
<Initialiser nøgle og certifikat>
<Initialiser adressebog>
<Initialiser menu>
<Arkivér modtaget dokument>
<Menu>  <Indstillinger for systemadministration>  <Indstillinger for kommunikationsstyring>  <Faxindstillinger>

Lagring af indstillinger

1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Import/eksport]  [Eksportér].
4
Angiv eksportindstillinger.
 [Indstillinger/registrering]
Markér afkrydsningsfeltet.
 [Krypteringsadgangskode]
Indtast adgangskoden.
 [Bekræft]
Indtast samme adgangskode.
5
Klik på [Start eksport].
6
Følg vejledningen på skærmen for at angive, på hvilken placering de eksporterede indstillingsdata er gemt.
Indstillingsdataene gemmes.
Brug ikke maskinen, før processen er fuldført.
Skærmen forbliver den samme under eksportprocessen. Brug ikke Brugerinterface til fjernbetjening, før meddelelsen [The (file name) download has completed.] (Hentningen af (filnavnet) blev fuldført.) vises nederst på skærmen.

Indlæsning af indstillinger

1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Import/eksport]  [Importér].
4
Angiv importindstillinger.
 [Filsti]
Angiv den adressebogsfil, der skal importeres.
Hvis du vil angive den fil, der skal importeres, skal du klikke på [Gennemse] [Filsti] (filnavnet med den placering, hvor filen er gemt).
 [Dekrypteringsadgangskode]
Indtast adgangskoden til import af den krypterede fil.
 [Adressebog]
Markér dette felt, hvis du vil importere adressebogsdata. Lagring/indlæsning af adressebog 
 [Indstillinger/registrering]
Markér afkrydsningsfeltet.
5
Klik på [Start import].
6
Klik på [OK].
De angivne indstillingsdata importeres til maskinen.
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
0SS5-099