Lagring/indlæsning af adressebog 

Du kan gemme registrerede data fra adressebogen på din computer eller registrere gemte data fra adressebogen i maskinen. Andre maskiner kan importere registreringsindholdene, der eksporteres fra denne maskine og omvendt*.
* Det er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen.

Lagring af adressebog

1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Import/eksport]  [Eksportér].
4
Angiv eksportindstillinger.
 [Adressebog]
Markér afkrydsningsfeltet.
 [Krypteringsadgangskode]
Indtast adgangskoden.
 [Bekræft]
Indtast samme adgangskode.
5
Klik på [Start eksport].
6
Følg vejledningen på skærmen for at angive, på hvilken placering den eksporterede adressebog er gemt.
Adressebogen gemmes.
Brug ikke maskinen, før processen er fuldført.
Skærmen forbliver den samme under eksportprocessen. Brug ikke Brugerinterface til fjernbetjening, før meddelelsen [The (file name) download has completed.] (Hentningen af (filnavnet) blev fuldført.) vises nederst på skærmen.

Indlæsning af adressebog

Adressebogsdata, der er registreret i øjeblikket, overskrives, når du indlæser adressebogsdataene.
Hvis du indlæser adressebogen, slettes allerede registrerede <Favoritindstillinger> for <Fax>, <Scan> osv.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Import/eksport]  [Importér].
 
Hvis <Begræns nye modtagere> er <Til>, kan du ikke importere adressebogen. Begrænsning af tilgængelige destinationer
4
Angiv importindstillinger.
 [Filsti]
Angiv den adressebogsfil, der skal importeres.
Hvis du vil angive den fil, der skal importeres, skal du klikke på [Gennemse] [Filsti] (filnavnet med den placering, hvor filen er gemt).
 [Dekrypteringsadgangskode]
Indtast adgangskoden til import af den krypterede fil.
 [Adressebog]
Markér afkrydsningsfeltet.
 [Indstillinger/registrering]
Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil importere indstillinger og registrering. Lagring/indlæsning af indstillinger
5
Klik på [Start import].
6
Klik på [OK].
De angivne adressebogsdata importeres til maskinen.
0SS5-098