Almene indstillinger

 
Alle indstillingerne for papirskuffen og papirfremføringsmetoden vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger, der er markeret med asterisk (*1), er kun tilgængelige, når Cassette Feeding Unit eller Cassette Moduleer er tilsluttet til imageRUNNER C1335iF/C1325iF.
Indstillinger, der er markeret med asterisk (*2), er ikke tilgængelige, hvis du bruger imageRUNNER C1335iFC.

Automatisk skuffevalg Til/Fra

Aktivér eller deaktiver funktionen til automatisk skuffevalg for papirkilderne. Hvis automatisk skuffevalg er indstillet til <Til>, når der udskrives dokumenter, vælger maskinen automatisk en papirkilde, der indeholder den korrekte papirstørrelse. Når der ikke er mere papir tilbage, muliggør denne indstilling fortsat udskrivning ved at skifte fra én papirkilde til en anden, der indeholder samme papirstørrelse. Du kan vælge en funktion som f.eks. kopiér eller udskriv for at aktivere denne funktion.
Kopi
Universalbakke
Fra
Til
Skuffe 1
Fra
Til
Skuffe 2*1
Fra
Til
Skuffe 3*1*2
Fra
Til
Skuffe 4*1*2
Fra
Til
 
Printer
Skuffe 1
Fra
Til
Skuffe 2*1
Fra
Til
Skuffe 3*1*2
Fra
Til
Skuffe 4*1*2
Fra
Til
 
Fax
Universalbakke
Fra
Til
Skuffe 1
Fra
Til
Skuffe 2*1
Fra
Til
Skuffe 3*1*2
Fra
Til
Skuffe 4*1*2
Fra
Til
 
Andre
Universalbakke
Fra
Til
Skuffe 1
Fra
Til
Skuffe 2*1
Fra
Til
Skuffe 3*1*2
Fra
Til
Skuffe 4*1*2
Fra
Til

Papirserieindstillinger for autoregistrering i skuffe

Angiv en serie til bestemmelse af papirformat for at tillade, at maskinen automatisk bestemmer formatet på det papir, der er lagt i skuffen.
Alle formater
A/B-format
Tomme-størrelse
A/K-format

A5/STMT-papirvalg

Angiv, hvilket format maskinen anvender, når der er ilagt papir i A5- eller STMT-format i skuffen.
Skuffe 1
A5
STMT
 
Skuffe 2*1
A5
STMT
 
Skuffe 3*1*2
A5
STMT
 
Skuffe 4*1*2
A5
STMT

Skift papirindføringsmetode

Angiv denne indstilling, når du udskriver et dokument med logo. Hvis du vil udskrive på papir med logo, skal du ændre, hvordan det papir, der er lagt i papirkilden, vender, afhængigt af om du foretager 1- eller 2-sidet udskrivning. Hvis du imidlertid ændrer indstillingen til <Prioritering for printside>, kan du blot ilægge papiret, så det vender forsiden ned ad, både hvad angår 1-sidet og 2-sidet udskrivning. Få flere oplysninger under Ilægning af fortrykt papir  Ilægning af papir i papirskuffen.
Universalbakke
Hastighedsprioritet
Prioritering for printside
 
Skuffe 1
Hastighedsprioritet
Prioritering for printside
 
Skuffe 2*1
Hastighedsprioritet
Prioritering for printside
 
Skuffe 3*1*2
Hastighedsprioritet
Prioritering for printside
 
Skuffe 4*1*2
Hastighedsprioritet
Prioritering for printside

Papirformatliste 1 til genkendelse

Hvis du har ilagt et papirformat fra følgende liste i en papirskuffe, skal du angive det ilagte papirformat for den enkelte skuffe.
Skuffe 1
LGL
FOOLSCAP
AUS-FOOLSCAP
OFICIO
Brazil-OFICIO
Government-LGL
Mexico-OFICIO
F4A
 
Skuffe 2*1
LGL
FOOLSCAP
AUS-FOOLSCAP
OFICIO
Brazil-OFICIO
Government-LGL
Mexico-OFICIO
F4A
 
Skuffe 3*1*2
LGL
FOOLSCAP
AUS-FOOLSCAP
OFICIO
Brazil-OFICIO
Government-LGL
Mexico-OFICIO
F4A
 
Skuffe 4*1*2
LGL
FOOLSCAP
AUS-FOOLSCAP
OFICIO
Brazil-OFICIO
Government-LGL
Mexico-OFICIO
F4A

Papirformatliste 2 til genkendelse

Hvis du har ilagt et papirformat fra følgende liste i en papirskuffe, skal du angive det ilagte papirformat for den enkelte skuffe.
Skuffe 1
Korean-LGL
Government-LTR
16K
EXEC
 
Skuffe 2*1
Korean-LGL
Government-LTR
16K
EXEC
 
Skuffe 3*1*2
Korean-LGL
Government-LTR
16K
EXEC
 
Skuffe 4*1*2
Korean-LGL
Government-LTR
16K
EXEC
0SS5-09J