Indstil. for hukomm.medieprint

 
Alle indstillinger om hukommelsesmedieudskrivning vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger, der er markeret med asterisk (*1), er kun tilgængelige, når Cassette Feeding Unit eller Cassette Moduleer er tilsluttet til imageRUNNER C1335iF/C1325iF.
Indstillinger, der er markeret med asterisk (*2), er ikke tilgængelige, hvis du bruger imageRUNNER C1335iFC.

Skift standardindstillinger

Angiv indstillingerne for USB-udskrivning. De valgte indstillinger anvendes som standardindstillinger for funktionen USB-udskrivning. Ændringer af standardindstillingerne for USB-udskrifter
Antal kopier
1 til 99
 
Farvestatus
Farvet
Sort/hvid
 
Papir
Universalbakke
Skuffe 1
Skuffe 2*1
Skuffe 3*1*2
Skuffe 4*1*2
 
N på 1
Fra
2 på 1
4 på 1
 
2-sidet
Fra
Bogtype
Kalendertype
 
Indstil detaljer for JPEG/TIFF
Printdato
Fra
Til
Print filnavn
Fra
Til
Oprindelig type
Fotoprioritet
Tekstprioritet
Lysstyrke
Fem niveauer
Gråtoner
Udjævning
Fejldiffusion
 
Indstil PDF-detaljer
Lysstyrke
Syv niveauer
For/form til papirformat Format
Fra
Til
Forstør printområde
Fra
Til
Print kommentarer
Fra
Auto
Adgangskode til åbning af dokument
Andre
Gråtoner
Fejldiffusion: Fra/Til
Ren sort tekst
Fra
Til
Sort overtryk
Fra
Til
RGB-kildeprofil
sRGB
Gamma 1,5
Gamma 1,8
Gamma 2,4
Ingen
CMYK-simuleringsprofil
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.00(Canon)
Euro Standard v1.00(Canon)
Ingen
Brug gråskalaprofil
Fra
Til
Outputprofil
Normal
Foto
TR-normal
TR-foto
Tilpasningsmetode
Opfattelse
Mætning
Kolorimetrisk
RGB Ren sort-behandling
Fra
Til
CMYK Ren sort-behandling
Fra
Til
Komposit overtryk
Fra
Til
Avanceret udjævning
Avanceret udjævning
   Fra
   Udjævning 1
   Udjævning 2
Anvend på grafikker
   Fra
   Til
Anvend på tekst
   Fra
   Til
Gråskalakonvertering
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
Printkvalitet

Standard visningsindstillinger

Vælg, om der skal vises en liste over filnavne eller miniaturer til eksempelvisning, når filerne på USB-hukommelsesenheden åbnes.
Detaljer
Billeder

Standardindst. for filsortering

Vælg, om der skal vises filer i en USB-hukommelsesenhed i opadgående eller nedadgående rækkefølge for filnavnet eller datoen.
Navn (Stigende)
Navn (Faldende)
Dato/tid (Stigende)
Dato/tid (Faldende)

Visningsformat for filnavn

Vælg, om der skal vises en kort eller lang tekst for de filnavne, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed.
Kort filnavn
Langt filnavn

Initialiser standardindstillinger

Initialiser indst. f. hukom.medieudskrivning, og gendan dem til deres standardtilstand.
0SS5-09S