Udbedring af papirstop

Hvis der er papirstop, vises <Fastsiddende papir.> på skærmen. Tryk på <Næste> for at få vist enkle løsninger. Hvis du ikke forstår procedurerne på skærmen, skal du se følgende afsnit for at afhjælpe papirstop.
<Åbn fremførerens dæksel.>
Dokumentstop i fremføreren
<Fjern papir fra universalbakke.>
Papirstop i maskinen
Papirstop i fikseringsenheden
<Åbn skuffe 1.>
Papirstop i papirskuffe 1
<Åbn skuffens højre dæksel.>
Papirstop i papirskuffe 2, 3 og 4
Når du fjerner det fastklemte papir, må du ikke slukke maskinen
Hvis du slukker for maskinen, slettes de data, der er ved at blive udskrevet. Vær særdeles omhyggelig, når du modtager faxdokumenter.
Hvis papiret går i stykker
Fjern alle papirstumperne for at undgå, at de sætter sig fast.
Hvis der ofte sker papirstop
Bank papirstakken mod en jævn overflade, så stakkens kanter er lige, inden papiret lægges i maskinen.
Kontroller, at papiret passer til maskinen.
Kontroller, at der ikke er papirstumper i maskinen.
Træk ikke det fastklemte dokument eller papir ud med magt
Hvis du trækker det ud med magt, kan du ødelægge maskinen. Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler.
Antallet af papirskuffer kan variere afhængigt af maskinen.

Dokumentstop i fremføreren

Hvis der er dokumenter i fremføreren, skal du fjerne dem først. Følg derefter nedenstående fremgangsmåde.
1
Fjern det dokument, der sidder fast i fremførerdækslet.
1
Åbn fremførerdækslet.
2
Løft håndtaget.
3
Træk forsigtigt dokumentet ud.
2
Fjern det fastklemte dokument i fremførerens indre dæksel.
1
Åbn fremførerens inderdæksel.
2
Træk forsigtigt dokumentet ud.
3
Luk finisherens indvendige dæksel.
3
Sæt håndtaget på plads igen, og luk fremførerdækslet.
1
Sæt håndtaget tilbage i dens oprindelige position.
2
Luk fremførerens dæksel.
4
Fjern det fastklemte dokument i fremførerens underside.
1
Åbn fremføreren.
2
Træk forsigtigt dokumentet ud.
3
Luk fremføreren.

Papirstop i maskinen

Hvis der er lagt papir i universalbakken, skal du fjerne det først. Følg derefter nedenstående procedure for at se, om der er fastklemt papir.
1
Tag fat i håndtaget, og åbn hovedenhedens højre dæksel.
2
Træk forsigtigt papiret ud af papirskuffen.
3
Træk forsigtigt papiret ud fra under fikseringsenheden.
4
Træk forsigtigt papiret ud fra hovedenhedens udbakke.
5
Træk forsigtigt papiret ud fra området ved fremførerrullen.
6
Fjern alt fastklemt papir fra dupleksenheden.
1
Løft dupleksenheden.
2
Træk forsigtigt papiret ud.
3
Sæt dupleksenheden tilbage til dens oprindelige position.
7
Luk hovedenhedens højre dæksel.

Papirstop i fikseringsenheden

Hvis der er lagt papir i universalbakken, skal du fjerne det først. Følg derefter nedenstående procedure for at se, om der er fastklemt papir.
1
Tag fat i håndtaget, og åbn hovedenhedens højre dæksel.
2
Fjern fikseringsenheden.
1
Hold fikseringsenheden i de dele, der angives i blåt.
2
Fjern fikseringsenheden ved at trække den ud i vandret retning.
3
Hvis fastklemt papir stikker ud fra fikseringsenheden, skal du fjerne det.
1
Læg fikseringsenheden på en plan overflade.
2
Træk forsigtigt papiret ud fra fikseringsenheden.
4
Installér fikseringsenheden.
1
Hold fikseringsenheden i de dele, der angives i blåt.
2
Juster fikseringsenheden i forhold til rammen, og skub forsigtigt fikseringsenheden tilbage på plads i vandret retning.
5
Luk hovedenhedens højre dæksel.

Papirstop i papirskuffe 1

1
Tag fat i håndtaget, og træk papirskuffen ud, til den stopper.
2
Træk forsigtigt papiret ud.
3
Skub forsigtigt papirskuffen tilbage i maskinen.

Papirstop i papirskuffe 2, 3 og 4

Hvis der er lagt papir i universalbakken, skal du fjerne det først. Følg derefter nedenstående procedure for at se, om der er fastklemt papir.
1
Fjern alt fastklemt papir fra indersiden af papirskuffens højre dæksel.
1
Åbn papirskuffens højre dæksel.
2
Træk forsigtigt papiret ud fra indersiden af papirskuffens højre dæksel.
3
Luk papirskuffens højre dæksel.
2
Fjern alt fastklemt papir i papirskuffen.
1
Træk papirskuffen ud (2, 3 eller 4).
2
Træk forsigtigt papiret ud af papirskuffen.
Der kan være fastklemt papir andre steder end den papirskuffe, der vises på displayet. Træk hver skuffe ud, og se, om der er fastklemt papir.
3
Skub forsigtigt papirskuffen tilbage i maskinen.
0SS5-0A0