Fejlfinding

Når der opstår et problem, skal du se i dette kapitel efter løsninger, før du kontakter Canon.

Papirstop

I tilfælde af et dokument- eller papirstop kan du se under Udbedring af papirstop for at fjerne det fastklemte papir.
 

Hvis der vises en meddelelse eller fejlkode

Hvis skærmen viser en meddelelse eller fejlkode (tre cifre), skal du se følgende afsnit.

Almindelige fejl

Hvis du mistænker, at maskinen har en fejl, skal du se følgende afsnit, før du kontakter Canon.

Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende

Hvis du ikke er tilfreds med udskriftsresultaterne, kan du se Når du ikke kan udskrive korrekt.

Når et problem ikke kan løses

Hvis problemet fortsætter, kan du se under Når et problem ikke kan løses for at finde ud af, hvem du skal kontakte.
0SS5-09Y