Kopieringsproblemer

Se også Almindelige fejl.

Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende. Papiret krøller eller foldes.

Når du ikke kan udskrive korrekt
0SS5-0A5