Almindelige fejl

Hvis der opstår problemer, når du bruger maskinen, skal du kontrollere punkterne i dette afsnit, inden du kontakter os. Hvis disse problemer fortsætter, skal du kontakte din autoriserede Canon-forhandler.

Kontroller følgende

Er maskinen tændt? Er strømledningen sat i en stikkontakt?

Hvis maskinen er tændt, men ikke svarer, skal du slukke for den og kontrollere, om strømledningen er sat ordentlig i. Tænd derefter maskinen igen. Du kan få oplysninger om, hvordan du kan være sikker, ved at se "Sådan kommer du i gang".

Er telefonledningen, LAN-kablet og USB-kablet tilsluttet korrekt?

Kontroller, om disse kabler er tilsluttet korrekt. Pas på, du ikke forveksler porten til telefonledningen med portene til de andre kabler.
Tilslutning af telefonlinjen
Dele og deres funktioner

Er dvaletilstand aktiveret?

Hvis maskinen ikke bruges et bestemt stykke tid, går den i dvaletilstand for at spare på strømmen. Det gør, at du ikke kan bruge den.
Tryk på for at ophæve dvaletilstanden.

Vises der en meddelelse på displayet?

Hvis der opstår et problem, vises en meddelelse på displayet.
Når der vises en fejlmeddelelse
Hvis problemet fortsætter efter kontrol
Klik på det link, der svarer til problemet.
0SS5-0A3