Sådan udskifter du en tonerpatron

Læs forholdsreglerne i Vedligeholdelse og eftersyn og Forbrugsmaterialer, før du udskifter tonerpatronerne.
1
Fjern tonerpatronen for den viste farve.
1
Åbn hovedenhedens frontdæksel.
2
Træk den tonerpatron ud, der skal udskiftes.
Træk tonerpatronen halvt ud, og træk den derefter helt ud, mens du støtter den og holder den lige med den anden hånd under den.
Kast ikke brugte tonerpatroner i åben ild, da de tonerrester, der findes i patronen, kan antændes medførende forbrændinger eller brand.
2
Klargør den nye tonerpatron.
1
Åbn tonerpatronens emballage, og tag tonerpatronen ud.
2
Hold den nye tonerpatron med begge hænder, sådan som det er vist i illustrationen, og ryst den lodret ca. 10 gange.
Ryst ikke tonerpatronen i den retning, der er vist i illustrationen. Dette kan medføre, at toneren ikke fungerer korrekt.
3
Træk tonerpatronen lige op og ud af maskinen.
1
Match den nye tonerpatron med rillen på hovedenheden, sådan som det er vist i illustrationen.
2
Sæt den nye tonerpatron så langt ind som muligt.
Hold den nye tonerpatron med den ene hånd mens du med den anden skubber den ind i maskinen.
4
Luk hovedenhedens frontdæksel.
0SS5-0C0