Udskiftning af tonerpatroner

Maskinen viser en besked, når en tonerpatron næsten er tom. Du kan kontrollere niveauet for resterende toner på displayet.
Du må kun bruge tonerpatroner, der er anbefalet til denne maskine.
For information om understøttet, ægte Canon-toner. Forbrugsstoffer
Udskift kun tonerpatroner, når maskinen beder dig om det.
Farven på den toner, der skal udskiftes, vises på skærmen. Hvis flere tonerpatroner skal udskiftes, skal du udskifte dem i følgende rækkefølge: Sort, Gul, Magenta, Cyan.
Hvis du fortsætter med at kopiere eller printe i sort/hvid, efter at maskinen er løbet tør for cyan, magenta eller gul toner, bør du ikke fjerne de tomme tonerpatroner fra maskinen.
Hvis toner løber tør under print, vil maskinen fortsætte med at printe, efter at du har udskiftet tonerpatronen.
Hvis der er sort toner tilbage, kan du fortsætte med at kopiere og printe i sort/hvid.
Hvis printede farver efter udskiftning af tonerpatroner er anderledes, end de farver der blev printet, inden du udskiftede tonerpatronerne, skal du udføre en <Automatisk justering af udjævning> i <Justering/vedligeholdelse>. Korrektion af nuancerne

Når der vises en meddelelse

Den viste meddelelse afhænger af mængden af toner, der er tilbage. Alt efter hvilken meddelelse, der vises, skal du sikre dig, at du har en ny tonerpatron klar eller udskifte tonerpatronen. Sådan udskifter du en tonerpatron Forbrugsstoffer
Steder, hvor "XXXX" forekommer i nedenstående beskrivelser, vises patronfarverne sort, gul, magenta eller gul i den faktiske meddelelse.
<XXXX Lav toner (udskiftning ikke nødvendig)>
Denne meddelelse giver dig besked om, at en tonerpatron snart skal udskiftes. Sørg for, at du har en ny tonerpatron klar.

Når denne meddelelse vises
Når du kopierer eller udskriver, kan du fortsætte med at udskrive dokumentet.
<Udskift tonerpatron>
Denne meddelelse, der vises med tonerpatronens farve(r), angiver, at en tonerpatron er opbrugt. Udskift patronen med en ny.
Tryk på <Næste> for at få vist udskiftningsinstruktioner.

Kontrol af tonerniveauet

Du kan kontrollere det resterende tonerniveau i overensstemmelse med det følgende, når du vil. Det anbefales, at du kontrollerer niveauet før påbegyndelse af et stort udskriftsjob.
  <Enhedsstatus>  <Tonerniveau>  Kontrollér tonerniveauet

Meddelelser om tonerniveau

<OK>: Det er ikke nødvendigt at udskifte tonerpatronerne.
<Lav>: Tonerbeholdningen er lav. Sørg for, at du har en ny tonerpatron klar.
<Ingen>: Udskift tonerpatronen.
0SS5-0AY