Udskiftning af tromleenheder

Der vises en meddelelse, når en tromleenhed har nået slutningen på sin levetid og skal udskiftes.
For den allerbedste kvalitet anbefales original Canon-tromleenhed.
Opbevar tromleenhederne på et sted, hvor der ikke er lyskilder som f.eks. direkte sollys.
Hvis tromleenheden opbevares i et rum, der er koldt, men hurtigt opvarmes, eller har hurtige temperaturændringer, kan det medføre, at der dannes vanddråber (kondens) inden i den.
Fjern ikke det beskyttelsesdæksel, før du har sat tromleenheden ind i maskinen.

Når der vises en meddelelse

Følg meddelelsesinstruktionerne, og udskift tromleenheden. Sådan udskiftes tromleenheder
Steder, hvor "XXXX" forekommer i nedenstående beskrivelser, vises tromleenhedsfarverne sort, gul, magenta eller gul i den faktiske meddelelse.
<Udskift XXXX tromle. Tjek fejl m/statusmonitor-tast.>
En tromleenhed for den viste farve har nået slutningen på sin levetid. Erstat den med en ny tromleenhed for den viste farve.
0SS5-0C3