Sådan udskiftes tromleenheder

Læs forholdsreglerne i Vedligeholdelse og eftersyn og Forbrugsmaterialer, før du udskifter tonerpatronerne.
1
Fjern beholder til overskudstoner.
1
Åbn hovedenhedens frontdæksel.
2
Tag beholderen til overskudstoner ud.
Placer den fjernede beholder til overskudstoner på en jævn overflade. Hvis beholderen til overskudstoner vippes for meget, kan der blive spildt toner.
2
Træk den tromleenhed ud, der skal udskiftes.
1
Grib fat i håndtaget på den tromleenhed, der skal udskiftes, og træk det ud.
2
Træk tromleenheden halvvejs ud af hovedenheden, og træk den derefter helt ud, mens du støtter det indrykkede område med din hånd.
Vip ikke den fjernede tromleenhed for meget. Det kan medføre, at der spildes toner.
3
Gør klar til at indsætte den nye tromleenhed.
1
Fjern den nye tromleenhed fra dens boks.
2
Hold tromleenheden vandret i begge hænder, sådan som det er vist i illustrationen, og vip den til venstre og højre ca. 12 gange.
Fjern ikke det beskyttelsesdæksel, før du har sat tromleenheden ind i maskinen.
4
Indsæt den nye tromleenhed.
1
Grib håndtaget og tromleenhedens indrykkede område, og indsæt tromleenheden, hvor du justerer mærket på tromleenheden med mærket på rillen på hovedenheden.
2
Fjern beskyttelsesdæksel, når tromleenheden er sat helt i.
Når du sætter tromleenheden ind i hovedenheden, er beskyttelsesdækslet der stadig. Fjern beskyttelsesdækslet, når tromleenheden er sat helt i.
5
Sæt beholderen til overskudstoner i hovedenheden.
1
Juster mærket på beholderen til overskudstoner i forhold til mærket på rillen på hovedenheden, og isæt beholderen til overskudstoner.
2
Luk hovedenhedens frontdæksel.
0SS5-0C4