Korrektion af nuancerne

Nuancerne henviser til farveskyggernes kontinuum fra mørk til lys. Jo flere skygger i farvenuancerne, der udskrives, jo mere naturlig virker udskrifterne. Hvis farvegenskabelsen bliver dårlig og udskrifternes tæthed og lysstyrke adskiller sig markant fra originalerne, skal du udføre automatisk justering. Kontroller det resterende tonerniveau før justering af nuancerne. Nuancejustering kræver et betragteligt tonerniveau (Kontrol af tonerniveauet). Der er tre typer justeringer: Fuld justering, Hurtig justering og Justering af kopibillede.
Færre skygger i nuancerne
 
Flere skygger i nuancerne
Det er ikke muligt at foretage justeringer på en effektiv måde, hvis der ikke er en tilstrækkelig mængde toner.

Fuld justering

Denne justering optimerer genskabelsen af farveudskrivning. Når denne maskine udfører fuld justering, henter den oplysninger for at optimere farvegendannelse. Maskinen gemmer disse oplysninger, indtil næste gang du udfører fuld justering. Et justeringsbillede udskrives to gange og scannes to gange ved udførelsen af en fuld justering. Bemærk, at du ikke kan udføre denne justering samtidigt med udførelsen af visse funktioner, herunder scanning og udskrivning.
Denne maskine justerer toner og printhastighed efter papirtype. Hvis justeringen skal fungere optimalt, skal du vælge korrekt papirtype.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Justering/vedligeholdelse>.
3
Tryk på <Automatisk justering af udjævning> <Fuld justering (almindeligt papir 1/2)>, <Fuld justering (almindeligt papir 3)> eller <Fuld justering (kraftigt papir)>.
4
Kontrollér, at papirformatet og -typen, der vises på skærmen, er lagt i maskinen, og tryk på <OK>.
5
Bekræft proceduretrykket <Start>.
Justeringen starter. Et justeringsbillede udskrives på om nogle få minutter.
6
Åbn fremføreren, når det skærmbillede, der blev vist under udskrivningen, forsvinder.
7
Anbring justeringsbilledet på glaspladen med udskriftssiden nedad.
* Placér testsiden med forsiden nedad på glaspladen med den sorte stribe langs glaspladens inderkant.
8
Luk fremføreren forsigtigt.
9
Tryk på .
Justeringsbilledet scannes, og justeringen starter. Det andet justeringsbillede udskrives på ca. 10 sekunder.
10
Åbn fremføreren, fjern det første justeringsbillede, og placer derefter det andet justeringsbillede på glaspladen med udskriftssiden nedad.
* Placér testsiden med forsiden nedad på glaspladen med den sorte stribe langs glaspladens inderkant.
11
Luk fremføreren forsigtigt.
12
Tryk på .
Justeringsbilledet scannes, og justeringen starter. Justeringen er færdig om nogle få minutter.
13
Åbn fremføreren, og fjern det andet justeringsbilledet.
14
Luk fremføreren forsigtigt.
Hvis meddelelsen <Korrektion mislykkedes.> vises
Har du lagt det papir, der er angivet på skærmen i trin 4 i papirbakken?
Har du lagt justeringsbilledet med forsiden nedad, så den sorte stribe vender mod bagsiden af maskinen?
Er der opstået papirstop?
Er den mængde toner, der kræves til korrektionen, tilstrækkelig?

Hurtig justering

Denne justering bevarer den optimerede status, der blev opnået af <Fuld justering>. Bemærk, at du ikke kan udføre denne justering samtidigt med udførelsen af visse funktioner, herunder scanning og udskrivning. Hvis resultatet af denne justeringen ikke er tilfredsstillende, kan du udføre <Fuld justering>. Denne justering bliver muligvis udført automatisk efter udskiftning af en tonerpatron.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Justering/vedligeholdelse>.
3
Tryk på <Automatisk justering af udjævning>  <Hurtig justering>.
4
Tryk på <Start>.
Justeringen starter. Justeringen er færdig om nogle få minutter.
Du kan indstille maskinen til at udføre denne justering automatisk, efter den er blevet tændt.

Justering af kopibillede

Denne justering forbedrer resultatet af kopier og udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed. Et justeringsbillede bliver udskrevet og scannet i forbindelse med korrektion af kopibilleder. Bemærk, at du ikke kan udføre denne justering samtidigt med udførelsen af visse funktioner, herunder scanning og udskrivning.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Justering/vedligeholdelse>.
3
Tryk på <Automatisk justering af udjævning>  <Justér kopibillede>.
4
Kontrollér, at papirformatet og -typen, der vises på skærmen, er lagt i maskinen, og tryk på <OK>.
5
Bekræft proceduren, og tryk på <Start>.
Justeringen starter. Et justeringsbillede udskrives på om nogle få minutter.
6
Åbn fremføreren, når det skærmbillede, der blev vist under udskrivningen, forsvinder.
7
Anbring justeringsbilledet på glaspladen med udskriftssiden nedad.
* Placér testsiden med forsiden nedad på glaspladen med den sorte stribe langs glaspladens inderkant.
8
Luk fremføreren forsigtigt.
9
Tryk på .
Justeringsbilledet scannes, og justeringen starter. Justeringen er færdig om nogle få minutter.
10
Åbn fremføreren, og fjern justeringsbilledet.
11
Luk fremføreren forsigtigt.
Hvis meddelelsen <Korrektion mislykkedes.> vises
Har du lagt det papir, der er angivet på skærmen i trin 4 i papirbakken?
Har du lagt justeringsbilledet med forsiden nedad, så den sorte stribe vender mod bagsiden af maskinen?
Er der opstået papirstop?
Er den mængde toner, der kræves til korrektionen, tilstrækkelig?
0SS5-0C6