Rapport over transmissionsresultater 

Du kan kontrollere fax- eller e-mailloggen for sendte dokumenter såvel som dokumenter, der er scannet til en delt mappe ved at udskrive en rapport over transmissionsresultater. Rapporten kan udskrives enten, hver gang en afsendelse gennemføres, eller når der opstår en afsendelsesfejl.
<Menu>  <Leveringsrap.> <Rapportindstillinger>  <Faxafs. resultatrapport> eller <E-mail/fil-senderesultatrapport>  Vælg udskriftsindstillingen

<Fra>

Vælg denne indstilling, hvis du ikke ønsker at udskrive rapporter over transmissionsresultater for fax eller rapporter over transmissionsresultater for e-mail/fil.

<Til>

Vælg denne indstilling, hvis du vil udskrive en rapport over transmissionsresultater for fax eller rapport over transmissionsresultater for e-mail/fil, hver gang du sender et dokument.

<Kun når der opstår fejl>

Vælg denne indstilling, hvis du kun vil udskrive en rapport over transmissionsresultater for fax/rapport over transmissionsresultater for e-mail/fil, når der sker en afsendelsesfejl.
Eksempel:Afsendelse af fax
 
Eksempel: Scanning til e-mail/delt mappe

Resultat

"OK" indikerer, at afsendelsen blev gennemført, mens "NG" og tre cifre (en fejlkode) indikerer, at afsendelsen mislykkedes (Når der vises en fejlkode).

Afdelings-id

Afdelings-id vises, når administration af afdelings-id'er er aktiveret.

Sendt/fejl

I forbindelse med e-mail dækker Senderesultatrapport over afsendelsesresultater mellem maskinen og e-mailserveren, ikke mellem maskinen og destinationsadressen. Selvom transmissionen mislylykkes, udskrives en trecifret fejlkode ikke. Hvis du vil kontrollere fejlkoden, skal du udskrive en kommunikationsstyringsrapport (Kommunikationsstyringsrapport).
Udskrivning af en del af en sendt fax i rapporten
Når du markerer <Til> eller <Kun når der opstår fejl> for <Faxafs. resultatrapport>, kan en del af en sendt fax medtages i rapporten. Indstil <Medtag afsendebillede> til <Til>.
 
0SS5-0CA