Initialisering af menuer

Du kan gendanne maskinens indstillinger (Liste over menuen Indstilling).
Se Initialisering af indstillinger for systemadministration for at initialisere indstillingerne for <Netværksindstillinger> og <Indst. for systemadministration>.
<Menu>  <Indst. for systemadministration>  <Initialiser menu>   Vælg det element, du vil initialisere  <Ja>  Genstart maskinen, hvis det er nødvendigt.

Initialiseringspunkter

Markér den indstilling, du vil initialisere.

<Initialiser alle>

Initialiserer alle indstillingerne.
0SS5-0CS