Ilægning af papir i universalbakken

Når du vil udskrive på papir, der ikke er lagt i papirskuffen, skal du lægge papiret i universalbakken. Læg det papir, du plejer at bruge, i papirskuffen. Ilægning af papir i papirskuffen
Sørg for at ilægge papiret i liggende retning
Papiret kan ikke ilægges i stående retning. Sørg for at ilægge papiret i liggende retning.
For højkvalitetsprint skal du bruge papir, der er anbefalet af Canon.
1
Åbn universalbakken.
Hvis du ilægger papir i stort format, skal du trække forlængerbakken ud.
*1 Forlængerbakke
Hvis det ilagte papir har et andet format end det, der blev angivet for universalbakken, skal du angive <Registrér standardindstill.> til <Fra>. (Se Registrering af standardpapirindstillingerne for universalbakken)
2
Læg papiret i universalbakken.
* Påfyldningsmærke
Overskrid ikke påfyldningsmærket ved ilægning af papir
Kontrollér, at papirstakkens højde ikke overstiger påfyldningsmærket ().
For fremgangsmåderne til ilægning af kuverter i universalbakken: Se I universalbakken
3
Indstil papirstyrene, så de passer til papirformatet.
*1 Papirstyr
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde
Papirstyr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
»
Fortsæt til Angivelse af papirformat og -type i universalbakken
0SS5-00X