Het papierformaat en -type opgeven voor het papier in de papiertafel

Als papier in de papiertafel is geplaatst, verschijnt het hier weergegeven scherm. Volg de aanwijzingen op het scherm om instellingen op te geven voor het formaat en type papier dat is geladen.
Het bovenstaande scherm wordt niet weergegeven als papier wordt geladen
Als u altijd hetzelfde papier gebruikt in de papiertafel, kunt u het opgeven van de papierinstellingen overslaan door het formaat en type papier vast te leggen als de standaardinstelling. In dat geval wordt het bovenstaande scherm niet meer weergegeven. Als u het scherm wel wilt weergeven, selecteert u <Uit> voor <Registreer standaardinst.> (Standaardpapierinstellingen registreren voor de papiertafel).
1
Tik op het papierformaat.
Wanneer u papier met een aangepast formaat gaat plaatsen
2
Tik op het papiertype.
0SJY-013