Tekst invoeren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u tekst en cijfers kunt invoeren.
U kunt een USB-toetsenbord aansluiten om tekens via een toetsenbord in te voeren. Tekens invoeren met een USB-toetsenbord
Een ander type tekst kiezen
Tik op <A/a/12> om tijdens het invoeren van tekst om te schakelen naar een ander teksttype. Het geselecteerde type tekst wordt aangegeven met "A", "a" of "12" rechtsboven het invoerveld.
U kunt ook op  drukken om het type tekst te wijzigen.
Typen tekst die u kunt invoeren
In de onderstaande tabel ziet u welke tekst u kunt invoeren met de numerieke toetsen en .
Toets
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(niet beschikbaar)
0
(spatie) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(niet beschikbaar)
Als u invoerbare symbolen op het scherm wilt weergeven wanneer de invoermodus <A> of <a> actief is, drukt u op . Tik op de symbolen die u wilt invoeren.
U kunt ook op  drukken om het type tekst te wijzigen.
Tekst wissen
Telkens als u op  drukt, wordt er één teken gewist. U kunt alle ingevoerde tekst wissen door  langer ingedrukt te houden.
De cursor verplaatsen (een spatie invoeren)
Tik op de positie waarnaar u de cursor wilt verplaatsen. Als u een spatie wilt invoeren, verplaatst u de cursor naar het einde van de tekst en tikt u op .
Voorbeeld van het invoeren van tekst en cijfers
Voorbeeld: "Canon-1"
1
Tik herhaaldelijk op <A/a/12> (of ) totdat <A> is geselecteerd.
2
Druk herhaaldelijk op  totdat de letter "C" is geselecteerd.
3
Tik herhaaldelijk op <A/a/12> (of ) totdat <a> is geselecteerd.
4
Druk herhaaldelijk op  totdat de letter "a" is geselecteerd.
5
Druk herhaaldelijk op  totdat de letter "n" is geselecteerd.
6
Druk herhaaldelijk op  totdat de letter "o" is geselecteerd.
7
Druk herhaaldelijk op  totdat de letter "n" is geselecteerd.
8
Druk herhaaldelijk op  totdat het symbool "-" is geselecteerd.
9
Tik herhaaldelijk op <A/a/12> (of ) totdat <12> is geselecteerd.
10
Druk op .
11
Tik op <Toepassen>.
0SJY-00K