Tekens invoeren met een USB-toetsenbord

Als u een USB-toetsenbord op de USB-poort van de machine aansluit, kunt u tekens via dat toetsenbord invoeren in plaats van met de numerieke toetsen.
Wanneer op het display wordt weergegeven, ziet u op het display tekens die via een USB-toetsenbord zijn ingevoerd .
Zelfs als een USB-toetsenbord is aangesloten, kunt u  -  (numerieke toetsen) op het bedieningspaneel gebruiken. Raadpleeg Tekst invoeren voor informatie over het invoeren van tekens.
Het invoeren van tekens via een USB-toetsenbord wijkt in de volgende opzichten af van het invoeren van tekens met de numerieke toetsen:
Met een USB-toetsenbord kunt u uitsluitend ASCII-tekens invoeren. U kunt ook de spatiebalk en de pijltoetsen gebruiken.
Met het USB-toetsenbord kunt u symbolen, cijfers en andere tekens invoeren zelfs zonder op <A/a/12> te tikken om tussen invoermodi te schakelen.
Om hoofdletters in te voeren, voert u de tekens in terwijl u op het USB-toetsenbord de Shift-toets ingedrukt houdt.
Delete, End, Tab, Esc, functietoetsen enzovoort op het USB-toetsenbord zijn niet beschikbaar.
De geluidsinstelling voor het invoeren van tekens met een USB-toetsenbord kan worden gewijzigd door de geluidsinstelling voor het invoeren van tekens met de numerieke toetsen te veranderen. Voor informatie over het instellen van geluid raadpleegt u Het volume aanpassen.
Plaats de connector van het USB-toetsenbord nooit onder een hoek in de USB-poort. Als u de connector onder een hoek plaatst of een connector gebruikt met een vorm die niet voldoet aan de USB-specificaties, kan de USB-poort wellicht worden beschadigd.
Wanneer een USB-toetsenbord op de machine wordt aangesloten, kan de machine wellicht niet volledig naar de Sluimermodus gaan.
Sommige USB-toetsenborden zullen wellicht niet goed werken, zoals hierboven is beschreven.
Gebruik een USB-toetsenbord dat u in een winkel kunt kopen.
Afhankelijk van de gebruikte toetsen kan de weergegeven tekst afwijken van de tekst die u in feite hebt ingevoerd.
Als u een Engels toetsenbord hebt aangesloten, kunt u de toetsenbordindeling opgeven als <VS-indeling> of <VK-indeling>.
Een USB-toetsenbord kan op elk moment worden verwijderd.
0SJY-00L