Eerst een gesprek tot stand brengen en dan een fax versturen (handmatig verzenden)

 
U kunt faxen handmatig versturen aan het einde van een telefoongesprek. Wanneer u een pieptoon hoort over de telefoon, betekent dit dat de ontvanger probeert uw fax te ontvangen. Druk op om de fax te verzenden.
U moet vooraf een telefoon of de optionele handset aansluiten op het apparaat.
1
Plaats één of meer documenten. Documenten plaatsen
De machine kan niet automatisch beide zijden van de documenten scannen bij handmatig verzenden.
Wanneer u het document op de glasplaat legt, kunt u maar één pagina verzenden.
2
Tik op <Faxen>.
3
Geef de gewenste scaninstellingen op. Verschillende faxinstellingen
4
Kies het faxnummer van de ontvanger.
5
Vraag de ontvanger om zijn of haar faxapparaat in te stellen op het ontvangen van uw faxberichten.
Als u een pieptoon hoort, gaat u verder met stap 6.
6
Druk op en leg de handset op de houder.
0SJY-038