Alle ontvangen documenten automatisch doorsturen

U kunt instellen dat alle ontvangen documenten worden doorgestuurd naar bepaalde bestemmingen. U kunt zo altijd en overal faxen ontvangen, ook als u niet op kantoor bent.

Instellingen opgeven voor documenten die automatisch moeten worden doorgestuurd

Als de doorstuurfunctie is ingeschakeld, worden alle ontvangen documenten automatisch doorgestuurd.
<Menu>  <Instellingen Systeembeheer>  <Instellingen voor doorsturen>  <Aan>   tik op een bestemming in het adresboek
Zie Opgeven vanuit het adresboek (fax) voor informatie over het werken met het adresboek.

Doorgestuurde documenten afdrukken

Als u de doorgestuurde documenten ook zelf wilt bekijken, kunt u instellen dat doorgestuurde documenten ook worden afgedrukt. U kunt ook alleen de documenten afdrukken waarvan het doorsturen is mislukt.
<Menu>  <Instellingen Systeembeheer>  <Opslaan/afdr. bij doorzenden>  <Afbeeldingen afdrukken>  <Aan> of <Alleen bij fout>

<Aan>

Hiermee worden alle doorgestuurde documenten afgedrukt.

<Alleen bij fout>

Hiermee worden alleen de documenten afgedrukt waarvan het doorsturen is mislukt.

Documenten afdrukken, opnieuw verzenden of verwijderen waarvan het doorsturen is mislukt

U kunt documenten waarvan het doorsturen is mislukt, opslaan in het geheugen en op een later tijdstip afdrukken, opnieuw verzenden of verwijderen.

Documenten waarvan het doorsturen is mislukt, opslaan in het geheugen

<Menu>  <Instellingen Systeembeheer>  <Opslaan/afdr. bij doorzenden>  <Afbeeld. in geheugen opslaan>  <Alleen bij fout>

Documenten in het geheugen afdrukken, opnieuw verzenden of verwijderen

1
Druk op .
2
Tik op <Fouten bij fax doorsturen>.
3
Tik op het document dat u wilt controleren.
Het gecontroleerde document afdrukken
Het gecontroleerde document opnieuw verzenden
Het gecontroleerde document verwijderen
0SJY-03H