Er wordt een foutcode weergegeven

Als het afdrukken mislukt, u een fax of gescand document niet kunt verzenden of ontvangen of als er een andere fout optreedt, wordt die fout als een foutcode van drie cijfers weergegeven in een rapport of een bericht op het scherm <Statusmonitor>. Raadpleeg de volgende informatie om voor een foutcode mogelijke oorzaken en oplossingen weer te geven. Als u een foutrapport wilt afdrukken, leest u Rapporten en lijsten afdrukken.

#001

#003

#005

#012

#018

#022

#037

#099

#401

#404

#406

#407

#701

#703

#751

#752

#753

#755

#766

#801

#802

#804

#806

#813

#818

#819

#820

#821

#827

#829

#839

#841

#844

#846

#852

#853

#861

#863

#995

0SJY-0A2